Eva Wessel Stratford

Eva Wessel Stratford startet i Kreftregisteret i 2019 og jobber som spesialrådgiver i Seksjon for administrasjon og forskningsstøtte. En av hovedoppgavene til Eva er å koordinere utvidelsen av Kreftregisterets generelle forskningsbiobank TREASURE-HPV og å etablere et tilhørende forskningsregister der analyseresultater og opplysninger fra flere HPV-relaterte prosjekter skal oppbevares. Eva deltar også i prosjekter innen forskning på eliminering av livmorhalskreft, HPV-vaksinering, HPV-testing og bruk av nye biomarkører i livmorhalskreftscreening. Eva har studert biokjemisk forskning ved UMIST i Manchester og Imperial College i London, etterfulgt av en doktorgrad i kreftgenetikk fra King’s College London.

Eva Wessel Stratford startet i Kreftregisteret i 2019 og jobber som spesialrådgiver i Seksjon for administrasjon og forskningsstøtte.

En av hovedoppgavene hennes er å koordinere utvidelsen av Kreftregisterets generelle forskningsbiobank TREASURE-HPV og å etablere et tilhørende forskningsregister der analyseresultater og opplysninger fra flere HPV-relaterte prosjekter skal oppbevares. Dette skal sikre gjenbruk av verdifullt forskningsmateriale i nye forskningsprosjekter. Biobankmaterialet omfatter blant annet en rekke livmorhalsprøver, og er samlet i flere forskningsprosjekter innen livmorhalskreft og humant papilloma virus (HPV).

Wessel Stratford deltar også i prosjekter innen forskning på eliminering av livmorhalskreft, HPV-vaksinering, HPV-testing og bruk av nye biomarkører i livmorhalskreftscreening. Hun er spesielt involvert i uttestingen av en ny metode, såkalt metyleringsanalyse, som triage metode for HPV-positive kvinner i screening setting.

Hun har studert biokjemisk forskning ved UMIST i Manchester og Imperial College i London, etterfulgt av en doktorgrad i kreftgenetikk fra King’s College London.

Hun har jobbet mer enn 10 år med sarkomforskning ved Institutt for Kreftforskning ved OUS, med fokus på biobanking av materiale fra nær sagt alle sarkompasienter i Norge, etablering av nye modeller for sarkomforskning og preklinisk utprøving av potensielle sarkomterapier og personlig kreftmedisinering. 

Hun har spisskompetanse på tilgjengeliggjøring av prøver i biobank for forskning.