Eva Wessel Stratford

Eva startet i Kreftregisteret i 2019 og jobber som rådgiver i Seksjon for administrasjon og forskningsstøtte.

En av hovedoppgavene til Eva er å koordinere utvidelsen av Kreftregisterets generelle forskningsbiobank TREASURE-HPV og å etablere et tilhørende forskningsregister der analyseresultater og opplysninger fra flere HPV-relaterte prosjekter skal oppbevares. Dette skal sikre gjenbruk av verdifullt forskningsmateriale. Biobankmaterialet omfatter en rekke livmorhalsprøver, og er samlet i flere forskningsprosjekter innen livmorhalskreft og humant papilloma virus.

Eva deltar også i prosjekter innen forskning på eliminering av livmorhalskreft, HPV-vaksinering, HPV-testing i livmorhalskreftscreening og bruk av DNA metylerings-analyse som triage metode for HPV-positive kvinner.

Bakgrunn

Eva har studert biokjemisk forskning ved UMIST i Manchester og Imperial College i London, etterfulgt av en doktorgrad i kreftgenetikk fra King’s College London.

Hun har jobbet mer enn 10 år med sarkomforskning ved Institutt for Kreftforskning ved OUS, med fokus på biobanking av materiale fra nær sagt alle sarkompasienter i Norge, etablering av nye modeller for sarkomforskning og preklinisk utprøving av potensielle sarkomterapier og personlig kreftmedisinering.

Hun har spisskompetanse på tilgjengeliggjøring av prøver i biobank for forskning.

Prosjekter

TREASURE-HPV Biobank og Register