Erik Natvig

Data Manager, Tarmscreeningseksjonen

Arbeidsoppgaver/interesser:
Erik Natvig jobber som data manager i tarmscreeningseksjonen.

Seksjonen har sekretariatsansvar for pilotprosjektet for tarmscreening i Helse Sør-Øst som har pågått siden 2012, og har også ansvar for planlegging av det nasjonale tarmscreeningprogrammet som skal innføres fra 2019.

Erik forvalter datasettene i pilotprosjektet, og analyserer bl.a. framdrift og kapasitet ved de to screeningsentrene.

I forbindelse med planlegging av det nasjonale screeningprogrammet, utarbeider Erik prognoser for fremtidig behov for kapasitet for koloskopi og patologi. Han har også ansvar for å formidle tarmscreeningprogrammets behov overfor prosjektet som utvikler nye IT-løsninger for Kreftregisterets screeningprogrammer.

Natvig er opptatt av å bruke IT, statistikk og matematikk til å redusere helse- og miljøproblemer. Innen IT er han særlig opptatt at alt som kan automatiseres, blir automatisert, og å unngå at samme data lagres to steder.

Utdannelse/Bakgrunn:
Erik har utdannelse innen matematikk (bachelorgrad) og informatikk (mastergrad, studieretning optimering).

Han skrev masteroppgave om statistisk modellering av torskemigrasjon. Han har også utdannet seg videre innen transportsystemer og databaser.

Han har tidligere jobbet i Jernbaneverket og Jernbanedirektoratet med kapasitetsplanlegging, infrastrukturdimensjonering og planlegging av fremtidig togtilbud, og i Naturvernforbundet/Miljøagentene med utvikling av nettsider og drift av medlemsregister.

Prosjekter:
Plattform for screeningprogrammene
Bowel Cancer Screening in Norway (pilotprosjektet)
Etablering av nasjonalt tarmscreeningprogram

Utvalgte publikasjoner:
Mannino, Carlo; Lamorgese, Leonardo Cameron & Natvig, Erik (2016). An exact micro-macro approach to cyclic and non-cyclic train timetabling. Omega : The International Journal of Management Science.  ISSN 0305-0483. doi:10.1016/j.omega.2016.11.004
Natvig, Erik & Subbey, Sam (2011). Modelling vertical fish migration using mixed Ornstein-Uhlenbeck processes. Proceedings from Norsk informatikkonferanse 2011. http://www.nik.no/2011/2-3-natvig11ModellingVerticalFish.pdf