Elisabeth Jakobsen

Elisabeth Jakobsen er kommunikasjonsleder ved Kreftregisteret.

Hun jobber blant annet med forskningsformidling, pressekontakt, strategisk arbeid, digitalisering, visuell utforming, lederstøtte og innbyggerkontakt.

Jakobsen er opptatt av å bidra til at forskere, ledere, fagfolk og andre ansatte ved Kreftregisteret skal være tydelige og trygge i møte med offentligheten - uansett om det er gjennom pressen, i en forelesningssal eller andre steder.

I tillegg er hun opptatt av å finne enda bedre måter å formidle statistikk og kunnskap om komplekse sammenhenger.

Bakgrunn

Jakobsen har jobbet mange år som journalist, blant annet i NRKs nyhetsdivisjon på Marienlyst.

Hun har også vært pressesjef i Kreftforeningen.

I tillegg har hun jobbet med kommunikasjon og forskningsformidling for Nasjonalt senter for e-helseforskning og med kommunikasjon og markedsføring i Festspillene i Nord-Norge.

Hun har en Mastergrad i informatikk, og hun skrev Masteroppgave om IT-systemer i helsesektoren i utviklingsland.

Prosjekter

Kreft i pressen