Elina Vinberg

Elina Vinberg jobber med forskningsstøtte, koordinering og forskningsadministrasjon på forskningsavdelingen.

Elina er også ansvarlig for rapportering av vitenskapelige publikasjoner og er Kreftregisterets superbruker i Cristin og Publika.

Bakgrunn

Elina har en master i sosiologi fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen kvantitativ familiesosiologi/demografi.

Hun skrev sin masteroppgave ved forskningsavdelingen på Statistisk Sentralbyrå, før hun startet på Kreftregisteret i 2015.

Prosjekter

Tarmbakterier og livsstil ved screening mot tarmkreft

Sosial ulikhet, innvandring og kreft 

Utvalgte publikasjoner

Larsen IK, Myklebust TÅ, Babigumira R, Vinberg E, Møller B, Ursin G (2020)
Education, income and risk of cancer: results from a Norwegian registry-based study
Acta Oncol, 1-8 (in press)
DOI 10.1080/0284186X.2020.1817548, PubMed 32924698

Hart RK, Lyngstad TH, Vinberg E (2017)
Children and Union Dissolution across Four Decades: Evidence from Norway
Eur. Sociol. Rev., 33 (2), 317-331

Vinberg E, Weiderpass E (2016)
Byte av kolhydrater mot proteiner för patienter med typ 2-diabetes. BestPractice | Jul 2016 | Bestpractice | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar