Elina Vinberg

Rådgiver, Forskningsavdelingen

Elina Vinberg jobber med forskningsstøtte, koordinering og forskningsadministrasjon ved forskningsavdelingen. Hun er ansvarlig for rapportering av vitenskapelige publikasjoner og er Kreftregisterets superbruker i Cristin og Publika. Elina er intressert i forskningsdatahåndtering og åpen forskning.

Bakgrunn

Elina har en master i sosiologi fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen kvantitativ familiesosiologi/demografi. Hun skrev sin masteroppgave ved forskningsavdelingen på Statistisk Sentralbyrå, før hun startet på Kreftregisteret i 2015. 

Prosjekt

Tarmbakterier og livsstil ved screening mot tarmkreft

Sosial ulikhet, innvandring og kreft 

Publikasjoner

Hart RK, Lyngstad TH, Vinberg E (2017)
Children and Union Dissolution across Four Decades: Evidence from Norway
Eur. Sociol. Rev., 33 (2), 317-331

Vinberg E, Weiderpass E (2016)
Byte av kolhydrater mot proteiner för patienter med typ 2-diabetes. BestPractice | Jul 2016 | Bestpractice | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar