Elina Vinberg

Elina Vinberg jobber med forskningsstøtte, koordinering og forskningsadministrasjon på forskningsavdelingen. Hun er intressert av forskningsformidling og åpen forskning, og jobber blant annet med Kreftregisterets forskningsnettsider.

Elina er også ansvarlig for rapportering av vitenskapelige publikasjoner og er Kreftregisterets superbruker i Cristin og Publika.

Bakgrunn

Elina har en master i sosiologi fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen kvantitativ familiesosiologi/demografi.

Hun skrev sin masteroppgave ved forskningsavdelingen på Statistisk Sentralbyrå, før hun startet på Kreftregisteret i 2015.

Prosjekter

Tarmbakterier og livsstil ved screening mot tarmkreft

Forskning på tarmscreening (NORCCAP)

Sosial ulikhet, innvandring og kreft 

Utvalgte publikasjoner

Kværner AS, Birkeland E, Bucher-Johannessen C, Vinberg E, Nordby JI, Kangas H, Bemanian V, Ellonen P, Botteri E, Natvig E, Rognes T, Hovig E, Lyle R, Ambur OH, de Vos WM, Bultman S, Hjartåker A, Landberg R, Song M, Blix HS, Ursin G, Randel KR, de Lange T, Hoff G, Holme Ø et al. (2021)
The CRCbiome study: a large prospective cohort study examining the role of lifestyle and the gut microbiome in colorectal cancer screening participants
BMC Cancer, 21 (1), 930
DOI 10.1186/s12885-021-08640-8, PubMed 34407780

Larsen IK, Myklebust TÅ, Babigumira R, Vinberg E, Møller B, Ursin G (2020)
Education, income and risk of cancer: results from a Norwegian registry-based study
Acta Oncol, 1-8 (in press)
DOI 10.1080/0284186X.2020.1817548, PubMed 32924698

Hart RK, Lyngstad TH, Vinberg E (2017)
Children and Union Dissolution across Four Decades: Evidence from Norway
Eur. Sociol. Rev., 33 (2), 317-331

Vinberg E, Weiderpass E (2016)
Byte av kolhydrater mot proteiner för patienter med typ 2-diabetes. BestPractice | Jul 2016 | Bestpractice | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar