Elen Johanne Lahlum

Elen Johanne Lahlum jobber som data manager på seksjon for administrasjon og forskningsstøtte, og er tilknyttet flere av prosjektene på forskningsavdelingen. Hun jobber i hovedsak med databehandling i forskningsprosjekter om HPV-relatert kreft, herunder forebygging gjennom vaksinering og screening mot livmorhalskreft.

Lahlum har en mastergrad i Health Economics, Policy and Management fra Universitetet i Oslo i 2020, med spesialisering i helseøkonomisk evaluering. Hun har tidligere jobbet som forskningstekniker ved Folkehelseinstituttet, primært tilknyttet forskningsprosjektet «Helseverdistudien».