Einar Birkeland

Postdoktor

Arbeidsoppgaver/interesser:

Einar Birkeland jobber som Postdoc ved gruppe for epidemiologisk HPV-forskning, der han bruker bioinformatiske metoder til å kartlegge endringer i immunforsvaret over tid, og ser på sammenhengen mellom disse endringene og utvikling av livmorhalskreft.

Utdannelse/Bakgrunn:

Einar har bakgrunn som molekylærbiolog, med en mastergrad fra Universitetet i Bergen fra 2010.

Han fullførte PhD ved Universitetet i Bergen i 2018, der han undersøkte genomiske endringer og behandlingsresistens i brystkreft og melanom.

Prosjekter:

Immunoprofiles of pathogens causing cervical- and other HPV-related cancers