Einar Birkeland

Einar Birkeland jobber som Postdoc ved seksjon for integrert kreftgenomikk, der han er ansatt på prosjektet «Tarmbakterier og livsstil ved tarmscreening (CRCbiome)».

Einar utfører bioinformatiske analyser av DNA-sekvenser fra mikrober i tarmen, og vil bruke dette til å undersøke om mikrobielle markører kan benyttes som et verktøy i forbindelse med screening for tarmkreft.

Bakgrunn

Einar har bakgrunn som molekylærbiolog, med en mastergrad fra Universitetet i Bergen fra 2010.

Han fullførte PhD ved Universitetet i Bergen i 2018, der han undersøkte genomiske endringer og behandlingsresistens i brystkreft og melanom, og har senere jobbet med undersøkelser av antistoffrespons i forbindelse med HPV-infeksjoner.

Prosjekter

Immunoprofiles of pathogens causing cervical- and other HPV-related cancers.