Ditte Staldgaard

Ditte Staldgaard ble ansatt på Kreftregisteret i 2018.

Her jobber hun i hovedsak med forskningsadministrative oppgaver og prosjektkoordinering av forskningsprosjekter som retter seg mot HPV-relatert kreft, livmorhalskreftscreening og HPV-vaksine.

Bakgrunn

Ditte er utdannet sykepleier ved VIA University College i Aarhus, Danmark.

Hun har jobbet med pasienter med rusmiddelavhengighet i både Danmark og Norge.

I 2018 fullførte hun mastergrad i folkehelsevitenskap ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet i Ås med mastergradsavhandlingen «Alkoholkultur i norsk arbeidsliv».

Prosjekter

LTFU – langtidsoppfølging av kvinner som deltok i vaksine mot livmorhalskreft

Biomarkører for HPV-relatert kreft

Persontilpasset screening mot livmorhalskreft