Denise Reis Costa

Denise er postdoktor ved Kreftregisteret, og har jobbet innen farmakoepidemiologi med å undersøke bruk av nyere kreftmedisiner i behandlingen av melanom. Prosjektet hennes er basert på en stor registerkobling mellom Kreftregisteret, Norsk pasientregister, Reseptregisteret, Statistisk sentralbyrå og andre datasett. Hun skal studere medisinbruk i detalj over tid. Denise har en doktorgrad i statistikk fra State University of Campinas, Brasil. 

Hun har lang erfaring innen datahåndtering og statistisk analyse med sitt tidligere arbeid som forsker ved utdanningsdepartementet i Brasil. Hun er også en R-pakkeutvikler. I løpet av sin postdoktor ved Universitetet i Oslo utviklet hun LOGAN-pakken for analyse av loggfildata fra internasjonale storskalavurderinger.

 

Reis Costa D, Bolsinova M, Tijmstra J, Andersson B. Improving the Precision of Ability Estimates Using Time-On-Task Variables: Insights From the PISA 2012 Computer-Based Assessment of Mathematics. Front Psychol. 2021 Mar 19;12:579128. doi: 10.3389/fpsyg.2021.579128. PMID: 33815190; PMCID: PMC8017127.