Christina Tanem Møller

PhD-Stipendiat, Forskningsavdelingen-gruppe for etiologisk forskning

Arbeidsoppgaver/interesser:

Christina Tanem Møller er lege og spesialist i kreftmedisin(onkolog), og har interesse for kreftformer utgående fra urinveiene.

I april 2019 startet hun på sitt doktorgradsarbeid omhandlende muskelinfiltrerende blærekreft(MIBK). Studiet anvender data fra Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret og Norsk Pasientregister, med mål om å belyse behandling og prognose av MIBK i Norge.

Utdannelse/Bakgrunn:

Møller er utdannet lege fra Syddansk Universitet, Odense, Danmark (2007). Hun har jobbet i flere år på kreftavdelinger både i Danmark (Rigshospitalet og Herlev Hospital, København) og i Norge (Oslo Universitetssykehus).

Prosjekter:

Behandling av muskelinfiltrerende blærekreft

Lenker:

LinkedIn: christina-tanem-møller