Christina Tanem Møller

Christina Tanem Møller er lege og spesialist i kreftmedisin(onkolog), og har interesse for kreftformer utgående fra urinveiene.

I april 2019 startet hun på sitt doktorgradsarbeid omhandlende muskelinfiltrerende blærekreft (MIBK).

Studiet anvender data fra Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret og Norsk Pasientregister, med mål om å belyse behandling og prognose av MIBK i Norge.

Bakgrunn

Møller er utdannet lege fra Syddansk Universitet, Odense, Danmark (2007).

Hun har jobbet i flere år på kreftavdelinger både i Danmark (Rigshospitalet og Herlev Hospital, København) og i Norge (Oslo Universitetssykehus).

Prosjekter

Behandling av muskelinfiltrerende blærekreft