Cecilie Løbak Hestmann

Cecilie har jobbet i Mammografiprogrammet siden 2001, og ved Kreftregisteret siden 2003, og jobber med oppgaver knyttet til administrasjon og drift av Mammografiprogrammet.

Cecilie har blant annet ansvaret for å utarbeide invitasjonsplaner for hele programmet. Det innebærer å legge gode og nøyaktige planer for hvor mange kvinner som skal inviteres til alle de ulike screeninghetene i landet til enhver tid, slik at de 600.000 kvinnene i målgruppen skal få invitasjon til mammografiscreening til rett tid og sted. Disse planene legger hun i tett samarbeid med brystsentrene rundt i landet.

Det er også Cecilies ansvar å koordinere og tilrettelegge for bruk av screeningbuss og å være kontaktperson for de kommunene rundt i Norge som benytter disse. Hun skal dessuten gi brystsentrene jevnlig tilbakemelding på oppmøtet blant kvinnene som inviteres.

Cecilie bidrar i tillegg i seksjonens informasjonsarbeid, og hun besvarer telefon- og e-posthenvendelser fra kvinner i målgruppen som har spørsmål om programmet.

Bakgrunn

Cecilie har et hovedfag i statsvitenskap fra NTNU, 2000. I tillegg har hun mellomfag historie og praktisk pedagogisk utdanning del 1.

Før Cecilie begynte i Mammografiprogrammet, jobbet hun en perioden i Helse –og sosialdepartementet ved eierskapsavdelingen, der sykehusreformen var i fokus.