Cecilie Bucher-Johannessen

PhD-kandidat, Forskningsavdelingen

Arbeidsoppgaver/interesser:

I mars 2020 begynte Cecilie med sitt doktorgradsarbeid om tarmfloraen i kolorektalscreening ved forskningsavdelingen.

Hun har siden 2016 jobbet med forskningsstøtte på forskningsavdelingen hvor hun har utført analyser i laboratoriet med hovedfokus på sekvensering. Hun har også erfaring med bioinformatiske analyser og har kompetanse innen R og Unix.

 

Utdannelse:

Cecilie har en bachelor i Ernæring fra Queen Margaret University i Edinburgh, Skottland og en master i Human Ernæring fra Universitet i København.

Hun skrev masteroppgave om mikrobiotiske endringer under vekttap.

Prosjekter:

PhD-prosjekt:

Tarmbakterier og livsstil ved tarmkreftscreening

Andre prosjekter:

Genaktivitet ved testikkelkreft

Små ikke-kodende  RNA som tidlige biomarkører for kreft

Små ikke-kodende RNA forum

 

Publikasjoner:

Umu SU, Langseth H, Bucher-Johannessen C, Lauritzen M, Rounge TB et al (2018)

A Comprehensive profile of circulating RNAs in human serum.

RNA Biology 15 (2): 242-250 

Bucher-Johannessen C, Wojewodzic M, Grotmol T, Rounge TB (2019)

Cisplatin treatment of testicular cancer introduces long-term changes to the epigenome.

Clinical Epigenetics 11(179)