Camilla Flåt Aglen

Forskningsassistent

Arbeidsoppgaver/interesser:

Camilla er ansatt som forskningsassistent i Mammografiseksjonen.

Hennes hovedoppgaver er knyttet til MIM-studien – Maskinlæring i Mammografiprogrammet, hvor hun bidrar med diverse administrative og organisatoriske oppgaver, blant annet søknadsskriving, innsamling og utlevering av data, samt tilrettelegging for fremdrift i prosjektet.

I tillegg bidrar hun med forskningsstøtte på andre prosjekter ved programmet.

Utdannelse/Bakgrunn:

Camilla er utdannet statsviter, med en mastergrad i statsvitenskap og ledelse ved Universitetet i Agder. I tillegg har hun en bachelorgrad i utviklingsstudier fra OsloMet - storbyuniversitetet.

Camilla har tidligere jobbet som forskningsassistent på prosjekter ved Universitetet i Agder og NORCE.

Prosjekter:

Maskinlæring i Mammografiprogrammet (MIM-studien)

Intervallkreft ved bruk av tomosyntese