Bjarte Aagnes

Statistisk analyse og programmering av statistikkløsninger.

20 års erfaring i statistiske analyser og bearbeiding av registerdata.