Birgit Engesæter

Birgit Engesæter er prosjektleder for implementering av primær HPV-screening.

Primær HPV-screening startet opp som et pilotprosjekt i tre prøvefylker i 2015, og det ble høsten 2017 bestemt at alle kvinner i Norge mellom 34-69 år skal screenes med HPV-test somprimær screeningmetode.

Engesæter har en sentral rolle i monitoreringen av implementeringen i samråd med en faglig ekspert gruppe. Et viktig fokus er å opprettholde god kvalitet i Livmorhalsprogrammet i omleggingsfasen.

Bakgrunn

Engesæter er sivilingeniør i kjemi med fordypning i bioteknologi fra NTNU.

Hun tok doktorgrad ved Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet, og har jobbet som både postdoc og forsker ved instituttet med fokus på resistensutvikling ved kreftbehandling.

Prosjekter

  • Implementering av primær HPV-screening i Norge
  • Incremental improvement of cervical cancer screening
  • HPV-genotyping og molekylær profilering av livmorhalskreft etter primær HPV-test eller primær cytologi