Birgit Engesæter

Rådgiver, Seksjon for Livmorhalsscreening


Birgit Engesæter er prosjektleder for implementering av primær HPV-screening.

Primær HPV-screening startet opp som et pilotprosjekt i tre prøvefylker i 2015, og det ble høsten 2017 bestemt at alle kvinner i Norge mellom 34-69 år skal screenes med HPV-test somprimær screeningmetode.

Engesæter har en sentral rolle i monitoreringen av implementeringen i samråd med en faglig ekspert gruppe. Et viktig fokus er å opprettholde god kvalitet i Livmorhalsprogrammet i omleggingsfasen.

Bakgrunn

Engesæter er sivilingeniør i kjemi med fordypning i bioteknologi fra NTNU.

Hun tok doktorgrad ved Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet, og har jobbet som både postdoc og forsker ved instituttet med fokus på resistensutvikling ved kreftbehandling.

Prosjekter

  • Implementering av primær HPV-screening i Norge
  • Incremental improvement of cervical cancer screening
  • HPV-genotyping og molekylær profilering av livmorhalskreft etter primær HPV-test eller primær cytologi

Utvalgte publikasjoner

Safe implementation of HPV testing in the Norwegian Cervical Cancer Screening Programme. Tropé A, Engesæter B, Nygård M, Andreassen T, Lönnberg S, Ursin G. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Sep 18;137(17).

Impact of scheduled appointments on cervical screening participation in Norway: a randomised intervention. Lönnberg S, Andreassen T, Engesæter B, Lilleng R, Kleven C, Skare A, Johansson K, Fredheim CS, Tropé A. BMJ Open. 2016 Nov 14;6(11):e013728.

Quality assurance of human papillomavirus (HPV) testing in the implementation of HPV primary screening in Norway: an inter-laboratory reproducibility study. Engesæter B, van Diermen Hidle B, Hansen M, Moltu P, Staby KM, Borchgrevink-Persen S, Vintermyr OK, Lönnberg S, Nygård M, Janssen EA, Castle PE, Christiansen IK. BMC Infect Dis. 2016 Nov 24;16(1):698.