Behzad Heibati

Bakgrunn

Bezhad Heibati startet i Kreftregisteret i 2023 hvor han jobber som postdoc på seksjon for epidemiologi og forebygging. Hans forskning fokuserer på eksponering og måling av sporstoffer og andre organiske forbindelser. Behzad er tilknyttet offshore forskningsgruppen hvor han skal studere sammenhengen mellom kjemisk eksponering, nattarbeid og kreftrisiko blant offshorearbeidere. Han har tidligere jobbet ved Cyprus International Institute for Environmental and Public Health, Cyprus University of Technology og University of Oulu i Finland og har mottatt flere europeiske finansieringer. 

 

Behzad Heibati er en postdoktor som startet sin stilling ved Kreftregisteret i juni 2023. Hans forskning fokuserer på å studere sammenhengen mellom kjemisk eksponering, nattarbeid og kreftrisiko blant offshorearbeidere. Forskningsprosjektet er finansiert av Kreftforeningen.

Behzad startet sin vitenskapelige karriere i 2019 som forsker ved Cyprus International Institute for Environmental and Public Health, Cyprus University of Technology. Der har han utforsket menneskets eksponom gjennom karakterisering av miljø- og biologiske prøver ved hjelp av analytiske og massespektrometri (MS)-teknikker kombinert med flere statistiske modelleringsmetoder. Han har utviklet ulike MS-teknikker for å måle eksponering for komplekse blanding av sporstoffer og organiske forbindelser. Han har brukt disse eksponeringsvurderingsmetodene i flere epidemiologiske studier. I 2020 fortsatte han sin akademiske karriere som postdoktor ved University of Oulu i Finland, der hovedmålene var knyttet til miljø- og yrkeshelse.

I 2018 mottok hans EXPOSOWORK-prosjekt "Seal of Excellence" av Den europeiske kommisjonen som en søknad i Marie Skłodowska-Curie-handlingsprogrammet H2020-MSCA-IF-2018, og ble deretter medfinansiert av Det europeiske regionale utviklingsfond og Republikken Kypros gjennom Research and Innovation Foundation i 2020. Hovedmålet med prosjektet var å karakterisere yrkeseksponomprofiler for arbeidere i en kjemisk fabrikk under en krono-modulerende skiftplan. Gjennom karrieren sin har han aktivt samarbeidet i ulike nasjonale og internasjonale prosjekter.

Makris KC, Heibati B, Narui SZ. Chrono-modulated effects of external stressors on oxidative stress and damage in humans: A scoping review on night shift work. Environ Int. 2023 Aug;178:108048. doi: 10.1016/j.envint.2023.108048. Epub 2023 Jun 20. PMID: 37463540.

Heibati B, Jaakkola MS, Lajunen TK, Ducatman A, Veysi R, Karimi A, Jaakkola JJK. Do hospital workers experience a higher risk of respiratory symptoms and loss of lung function? BMC Pulm Med. 2022 Aug 8;22(1):303. doi: 10.1186/s12890-022-02098-5. PMID: 35941624; PMCID: PMC9358815.

Abimbola SO, Xeni C, Sakhi AK, Heibati B, Husøy T, Dirven H, Makris KC. Diurnal Variation in Biomarkers of Exposure to Endocrine-Disrupting Chemicals and Their Association with Oxidative Damage in Norwegian Adults: The EuroMix Study. Toxics. 2022 Apr 7;10(4):181. doi: 10.3390/toxics10040181. PMID: 35448442; PMCID: PMC9028082.

Global Burden of Disease Cancer Collaboration; Fitzmaurice C, Akinyemiju TF, Al Lami FH, et al. Global, Regional, and National Cancer Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived With Disability, and Disability-Adjusted Life-Years for 29 Cancer Groups, 1990 to 2016: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study. JAMA Oncol. 2018 Nov 1;4(11):1553-1568. doi: 10.1001/jamaoncol.2018.2706. PMID: 29860482; PMCID: PMC6248091.