Åsne Sørlien Holen

Åsne arbeider med forskningsadministrasjon, kvalitetssikring og databehandling, samt analyser og skrivestøtte, hovedsakelig i prosjektene AIMS Norway (Artificial Intelligence in Mammography Screening in Norway), BADDI (Breast cancer, Artificial Intelligence, Digital breast-tomosynthesis, Digital mammography and Interval cancer) og BERM (BEdre Radiografi i Mammografiprogrammet), men er også tilknyttet andre prosjekter i mammografiseksjonen, ofte med fokus på tomosyntese, kunstig intelligens, mammografisk bildekvalitet og tetthet, subtyper og kirurgi.

Bakgrunn

Åsne er utdannet radiograf med master i biomedisin fra Høgskolen i Oslo og Akershus i 2014.

Hun brukte data fra Kreftregisteret i sin masteroppgave Distribution of breast cancer subtypes in Norwegian women, 2005-2011.

Åsne har jobber ved Kreftregisteret siden 2014. 

Prosjekter

AIMS Norway

BADDI

BERM

Utvikling av KI-algoritmer i Mammografiprogrammet

To-Be-studiene 

Utvalgte publikasjoner

Se Åsne Sørlien Holens publikasjoner på PubMed