Åsne Sørlien Holen

Spesialkonsulent, Mammografiseksjonen

Arbeidsoppgaver/interesser:
Åsne Sørlien Holen arbeider med forskningsstøtte, kvalitetssikring og databehandling, samt analyser og skrivestøtte hovedsakelig i Tomosyntesestudien i Bergen (To-Be-studien), men er også tilknyttet andre prosjekter i mammografiseksjonen, ofte med fokus på tomosyntese, mammografisk tetthet, subtyper og kirurgi.

Åsne sørger for tett oppfølging og kvalitetssikring av dataene som samles inn i To-Be-studien, bistår med datautlevering og analyser til prosjektets stipendiat og andre involverte, samt som sekretær i styret i konsortiet for To-Be-studien.

Utdannelse/bakgrunn:
Åsne er utdannet radiograf med master i biomedisin fra Høgskolen i Oslo og Akershus i 2014.

Hun brukte data fra Kreftregisteret i sin masteroppgave Distribution of breast cancer subtypes in Norwegian women, 2005-2011.

Prosjekter:
To-Be-studiene 
Oslo Vestre Viken Vestfold-studien (OVVV): OVVV-studien er en prospektiv kohortestudie der screening med tomosyntese (utført i Oslo) ble sammenlignet med screening med digital mammografi (utført i Vestre Viken og Vestfold), februar 2014-januar 2016. 

Utvalgte publikasjoner:
PubMed

Duties / Arbeidsoppgaver

Åsne Sørlien Holen arbeider med forskningsstøtte, kvalitetssikring og databehandling, samt statistikk og skrivestøtte hovedsakelig i Tomosyntesestudien i Bergen (To-Be-studien), men er også tilknyttet andre prosjekter i mammografiseksjonen, ofte med fokus på tomosyntese, mammografisk tetthet, subtyper og kirurgi. Åsne sørger for tett oppfølging og kvalitetssikring av dataene som samles inn i To-Be-studien, bistår med datautlevering og analyser til prosjektets stipendiat og andre involverte, samt som sekretær i styret i konsortiet for To-Be-studien.

Utdannelse / bakgrunn

Åsne er utdannet radiograf med master i biomedisin fra Høgskolen i Oslo og Akershus i 2014. Hun brukte data fra Kreftregisteret i sin masteroppgave Distribution of breast cancer subtypes in Norwegian women, 2005-2011.

Projects

To-Be-studien: https://www.kreftregisteret.no/screening/Mammografiprogrammet/TOBE-studien Oslo Vestre Viken Vestfold-studien (OVVV): OVVV-studien er en prospektiv kohortestudie der screening med tomosyntese (utført i Oslo) ble sammenlignet med screening med digital mammografi (utført i Vestre Viken og Vestfold), februar 2014-januar 2016. Første artikkel i studien ble publisert i mars 2018: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29494322 Utvalgte publikasjoner: Hofvind S., Hovda T., Holen ÅS., Lee CI., Albertsen J., Bjørndal H., Brandal SHB., Gullien R., Lømo J., Park D., Romundstad L., Suhrke P., Vigeland E., Skaane P. Digital Breast Tomosynthesis and Synthetic 2D Mammography versus Digital Mammography: Evaluation in a Population-based Screening Program. Radiology. 2018 Mar 1:171361. Moshina N., Sebuødegård S., Holen ÅS., Waade GG., Tsuruda K., Hofvind S. The impact of compression force and pressure at prevalent screening on subsequent re-attendance in a national screening program. Prev Med. 2018 Jan;108:129-136. Hofvind S., Holen Å., Roman M., Sebuødegård S., Puig-Vives M., Akslen L.A. Mode of detection: an independant prognostic factor for women with breast cancer. J Med Screen. 2016 Jun;23(2):89-97. Hofvind S., Holen Å., Aas T., Roman M., Sebuødegård S., Akslen L.A. Women treated with breast conserving surgery do better than those with mastectomy independent of detection mode, prognostic and predictive tumor characteristics. Eur J Surg Oncol. 2015 Oct;41(10):1417-22.