Åsne Sørlien Holen

Åsne Sørlien Holen arbeider med forskningsstøtte, kvalitetssikring og databehandling, samt analyser og skrivestøtte, hovedsakelig i Tomosyntesestudien i Bergen (To-Be-studien), men er også tilknyttet andre prosjekter i mammografiseksjonen, ofte med fokus på tomosyntese, mammografisk tetthet, subtyper og kirurgi.

Åsne sørger for tett oppfølging og kvalitetssikring av dataene som samles inn i To-Be-studien, bistår med datautlevering og analyser til prosjektets stipendiat og andre involverte, samt som sekretær i styret i konsortiet for To-Be-studien.

Bakgrunn

Åsne er utdannet radiograf med master i biomedisin fra Høgskolen i Oslo og Akershus i 2014.

Hun brukte data fra Kreftregisteret i sin masteroppgave Distribution of breast cancer subtypes in Norwegian women, 2005-2011.

Prosjekter

To-Be-studiene 

Oslo Vestre Viken Vestfold-studien (OVVV):
OVVV-studien er en prospektiv kohortestudie der screening med tomosyntese (utført i Oslo) ble sammenlignet med screening med digital mammografi (utført i Vestre Viken og Vestfold), februar 2014-januar 2016. 

Utvalgte publikasjoner

Se Åsne Sørlien Holens publikasjoner på PubMed