Anne Kathrin Olsen Ertzaas

Anka jobber som spesialrådgiver i Mammografiprogrammet, og har deltatt i arbeidet med oppstart, utvikling og drift av programmet fra prøveprosjektet i 1995 og frem til i dag.

Hun har oppgaver i Mammografiprogrammet knyttet til administrasjon, drift, saksbehandling, prosjektoppfølging, kvalitetssikring og fagutvikling.

Hun fungerer også som sekretær for Nasjonal rådgivningsgruppe i Mammografiprogrammet, samt for flere faggrupper.

Bakgrunn

Anka er utdannet radiograf ved Ullevål Radiografhøyskole i 1989.

Før hun kom til Kreftregisteret i 1995, jobbet hun ved radiologisk avdeling ved Regionssykehuset i Trondheim (nå St. Olavs hospital).

Hun fullførte sin erfaringsbaserte master i helseinformatikk ved NTNU i 2012. Anka har også grunnfag i helseledelse (BI 2001) og et semester fra Senter for kunnskapsbasert praksis (HiB 2007).

Utvalgte publikasjoner

Solveig Hofvind, Kaitlyn Tsuruda, Gunhild Mangerud, Anne Kathrin Ertzaas, et al.
The Norwegian Breast CancerScreeningProgram,1996-2016: Celebrating 20 years of organised mammographic screening.
Cancer in Norway 2016 Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway . Oslo .Cancer Registry of Norway, 2017.

Skaane P1, Skjennald A, Young K, Egge E, Jebsen I, Sager EM, Scheel B, Søvik E, Ertzaas AK, Hofvind S, Abdelnoor M.
Follow-up and final results of the Oslo I Study comparing screen-film mammography and full-field digital mammography with soft-copy reading.
Acta Radiol. 2005 Nov;46(7):679-89.

Kvalitetsmanual Mammografiprogrammet.
Ansvarlig utgiver: Kreftregisteret, Institute og population-based cancer research, Oslo. Redaktør: Anne Kathrin O. Ertzaas, Kreftregisteret. ISBN: 82-90343-55-8