Anne Kathrin Olsen Ertzaas

Spesialrådgiver, Mammografiseksjonen

Arbeidsoppgaver/interesser:

Anka jobber som spesialrådgiver i Mammografiprogrammet, og har deltatt i arbeidet med oppstart, utvikling og drift av programmet fra prøveprosjektet i 1995 og frem til i dag. Hun har oppgaver i Mammografiprogrammet knyttet til administrasjon, drift, saksbehandling, prosjektoppfølging, kvalitetssikring og fagutvikling.

Hun fungerer også som sekretær for Nasjonal rådgivningsgruppe i Mammografiprogrammet, samt for flere faggrupper.

Utdannelse/bakgrunn:
Anka er utdannet radiograf ved Ullevål Radiografhøyskole i 1989.

Før hun kom til Kreftregisteret i 1995, jobbet hun ved radiologisk avdeling ved Regionssykehuset i Trondheim (nå St. Olavs hospital).

Hun fullførte sin erfaringsbaserte master i helseinformatikk ved NTNU i 2012. Anka har også grunnfag i helseledelse (BI 2001) og et semester fra Senter for kunnskapsbasert praksis (HiB 2007).