Anna Skog

Anna er spesialrådgiver ved Dataflytseksjonen hvor hun har oppgaver knyttet til kvalitetssikring, strukturering og dokumentasjon av datainnhold og datakvalitet.

Hun har også ansvar for mottak og kvalitetssikring av data fra Norsk pasientregister.

Tidligere har hun vært rådgiver ved datautleveringsenheten og HPV-prosjektene ved Kreftregisteret, og prosjektleder i prosjektet «Kartlegging av kreftforekomst blant tidligere ansatte ved A/S Norske Shells nedlagte oljeraffineri på Sola, og blant bosatte i området rundt raffineriet».

Bakgrunn

Anna er utdannet biolog fra Universitet i Oslo.

Hun har jobbet som seniorrådgiver ved Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi ved Oslo Universitetssykehus.

Prosjekter

  • Knut
  • Nordcan
  • Elvis
  • Inspire
  • Utsikt
  • KREMT-statistikk

Utvalgte publikasjoner

INSPIRE:lungekreft. Evaluering av pilotprosjekt. Oslo: Kreftregisteret, 2021

S Larønningen, A Skog, J Gulbrandsen, TB Johannesen, IK Larsen, B Møller, G Ursin: Kreftdiagnostikk under

Covid-19. Oslo: Kreftregisteret, 2021.

Årsrapport 2019 med resultater og forbedringstiltak fra Nasjonalt kvalitetsregister for melanom. Oslo: Kreftregisteret, 2020

Årsrapport 2018 med resultater og forbedringstiltak fra Nasjonalt kvalitetsregister for melanom. Oslo: Kreftregisteret, 2019.

Årsrapport 2017 med resultater og forbedringstiltak fra Nasjonalt kvalitetsregister for melanom. Oslo: Kreftregisteret, 2018.

Zachos FE, Frantz AC, Kuehn R, Bertouille S, Colyn M, Niedziałkowska M, Pérez-González J, Skog A, Sprĕm N, Flamand MC. (2016)
Genetic Structure and Effective Population Sizes in European Red Deer (Cervus elaphus) at a Continental Scale: Insights from Microsatellite DNA.
J Hered. 107(4):318-26.

Skog A, Lönnberg L, Ursin G (2015)
HPV vaksine, kreftforekomst og forstadier til livmorhalskreft.
Kreftregisteret, Oslo.

Skog A, Vollestad LA, Stenseth NC, Kasumyan A, Jakobsen KS (2014) Circumpolar phylogeography of the northern pike (Esox lucius) and its relationship to the Amur pike (E. reichertii). Frontiers in Zoology 11, 67.

Niedziałkowska M, Jędrzejewska B, Honnen AC, Otto T, Sidorovich VE, Perzanowski K, Skog A, Hartl GB, Borowik T, Bunevich AN, Lang J, Zachos FE (2011)
Molecular biogeography of red deer Cervus elaphus from eastern Europe: insights from mitochondrial DNA sequences.
Acta Theriol. 56, 1-12.

Marcussen T, Oxelman B, Skog A, Jakobsen K (2010)
Evolution of plant RNA polymerase IV/V genes: evidence of subneofunctionalization of duplicated NRPD2/NRPE2-like paralogs in Viola (Violaceae).
BMC Evolutionary Biology 10, 45.

Skog A, Martinsen JI, Aalen OO, Grimsrud TK (2009)
Kartlegging av kreftforekomst blant tidligere ansatte ved A/S Norske Shells nedlagte oljeraffineri på Sola, og blant bosatte i området rundt raffineriet.
Kreftregisteret, Oslo.

Skog A, Zachos FE, Rueness EK, Feulner PGD, Mysterud A, Langvatn R, Lorenzini R, Hmwe SS, Lehoczky I, Hartl GB, Stenseth NC, Jakobsen KS (2009) Phylogeography of red deer (Cervus elaphus) in Europe.
Journal of Biogeography 36, 66-77.

Sommer RS, Zachos FE, Street M, Jöris O, Skog A, Benecke N (2008)
Late Quaternary distribution dynamics and phylogeography of the red deer (Cervus elaphus)