Ann Helen Seglem

Seksjonsleder

Arbeidsoppgaver/interesser:
Ann Helen Seglem er leder av Registerseksjonen, hvor alle krefttilfeller i Norge kodes og registreres.

Hun har hovedansvar for Registeravdelingens databaser, herunder kvalitetssikring av kreftdata, og personalansvar for medarbeidere i Registerseksjonen.

Utdannelse/Bakgrunn:
Ann Helen Seglem har bakgrunn som bioingeniør, utdannet ved Høgskolen i Oslo, og har blant annet jobbet flere år på laboratoriet for medisinsk biokjemi ved Rikshospitalet før hun kom til Kreftregisteret i 2002.  

Seglem har også en mastergrad i helseadministrasjon (2007-2010).

Prosjekter:
Nasjonale kvalitetsindikatorer for kreft.
Digital patologi.