Anita Jørgensen

Ansatt i seksjon for tarmscreening siden 2011.

Fungerende leder for Tarmscreeningseksjonen

Er med på planlegging av nasjonalt program for tykktarmskreft og i den forbindelse med i diverse rådgivningsgrupper. Arrangerer Tren Endoskopi teamet (TET kurs) i samarbeid med SIMOslo

Medlem av fagrådet for Gastronet (kvalitetssikring av koloskopiundersøkelser) Ansvarlig for halvårlige samlinger (avtale med hotell, påmelding, foredragsholdere og program), organisering ved studiebesøk.

Bakgrunn

Utdannet sykepleier fra Telemark i 1987, intensivsykepleier fra 1994, og har bedriftsintern lederopplæring.

Jobbet mange år på intensivavdeling og som leder på Gastrolab på Sykehuset Telemark.

Ansatt i NORCCAP fra 1999-2002