Anita Jørgensen

Spesialrådgiver, Tarmcreeningseksjonen

Arbeidsoppgaver/interesser:
Ansatt i seksjon for tarmscreening siden 2011.

Ansvarlig for kontakt med screeningsenterne og iFOBT lab.

Jobber med økonomi, innkjøp og kommunikasjonstjenesten ved seksjonen.

Er med på planlegging av nasjonalt program for tykktarmskreft og i den forbindelse med i diverse rådgivningsgrupper. Arrangerer Tren Endoskopi teamet (TET kurs) i samarbeid med SIMOslo

Medlem av fagrådet for Gastronet (kvalitetssikring av koloskopiundersøkelser) Ansvarlig for halvårlige samlinger (avtale med hotell, påmelding, foredragsholdere og program), organisering ved studiebesøk.

Utdannelse/Bakgrunn:
Utdannet sykepleier fra Telemark i 1987, intensivsykepleier fra 1994, og har bedriftsintern  lederopplæring.

Jobbet mange år på intensivavdeling og som leder på Gastrolab på Sykehuset Telemark.

Ansatt i NORCCAP fra 1999-2002