Ane Sørlie Kværner

Postdoktor

Arbeidsoppgaver/interesser:

Ane Sørlie Kværner er postdoktor ved Tarmscreeningseksjonen. Postdoktorstillingen er tilknyttet forskningsprosjektet «Tarmbakterier og livsstil ved screening mot tarmkreft», et underprosjekt av «Screening mot tarmkreft».

Det overordnede formålet med prosjektet er å finne en biomarkør for tarmkreft gjennom analyse av tarmfloraen til personer med og uten forstadier til kreft. Håpet er å finne en mikrobiell biomarkør som kan bidra til å bedre screeningtilbudet i fremtiden.

Et delmål i dette prosjektet er å undersøke sammenhenger mellom kosthold, livsstil, tarmbakterier og forstadier til tarmkreft. Økt kunnskap om hvordan kost- og levesettet vårt påvirker kreftutviklingsprosessen – i samspill med våre tarmbakterier, vil kunne bidra til mer målrettet forebygging og behandling av tarmkreft i fremtiden.

Utdannelse/bakgrunn:

Ane er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo. Hun tok sin doktorgrad i klinisk ernæring ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Arbeidet omhandlet klinisk og epidemiologisk forskning med fokus på kost- og levevaner før og etter en tarmkreftdiagnose. Blant annet studerte hun hvordan sentrale risikofaktorer for tarmkreft som fedme og en ugunstig metabolsk profil påvirker sykdomsrisiko gjennom livet.  

Ane startet som postdoktor på Kreftregisteret i 2019.

Prosjekter:

Tarmbakterier og livsstil ved screening mot tarmkreft

Utvalgte publikasjoner:

Hang D, Kværner AS, Ma W, Hu Y, Tabung FK, Nan H, Hu Z, Shen H, Mucci LA, Chan AT, Giovannucci EL, Song M (2019)
Coffee consumption and plasma biomarkers of metabolic and inflammatory pathways in US health professionals
Am J Clin Nutr, 109 (3), 635-647
DOI 10.1093/ajcn/nqy295, PubMed 30834441

Kværner AS, Hang D, Giovannucci EL, Willett WC, Chan AT, Song M (2018)
Trajectories of body fatness from age 5 to 60 y and plasma biomarker concentrations of the insulin-insulin-like growth factor system
Am J Clin Nutr, 108 (2), 388-397
DOI 10.1093/ajcn/nqy103, PubMed 30101328

Ma W, Song M, Kværner AS, Prescott J, Chan A, Giovannucci E, Zhang X (2018)
Sex-Specific Association between Family History of Diabetes and Risk of Colorectal Cancer: Two Prospective Cohort Studies
Cancer Prev Res (Phila), 11 (9), 535-544
DOI 10.1158/1940-6207.CAPR-18-0159, PubMed 29991578

Hang D, Nan H, Kværner AS, De Vivo I, Chan AT, Hu Z, Shen H, Giovannucci E, Song M (2018)
Longitudinal associations of lifetime adiposity with leukocyte telomere length and mitochondrial DNA copy number
Eur J Epidemiol, 33 (5), 485-495
DOI 10.1007/s10654-018-0382-z, PubMed 29619669

Henriksen HB, Ræder H, Bøhn SK, Paur I, Kværner AS, Billington SÅ, Eriksen MT, Wiedsvang G, Erlund I, Færden A, Veierød MB, Zucknick M, Smeland S, Blomhoff R (2017)
The Norwegian dietary guidelines and colorectal cancer survival (CRC-NORDIET) study: a food-based multicentre randomized controlled trial
BMC Cancer, 17 (1), 83
DOI 10.1186/s12885-017-3072-4, PubMed 28137255

Pubmed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kværner%2C+Ane%5BAuthor%5D