Ameli Tropé

Ameli Tropé leder Livmorhalsprogrammet, der kvinner mellom 25 og 69 år blir oppfordret til å ta livmorhalsprøve jevnlig. Tropé er opptatt av å formidle kunnskap og bevissthet rundt hvordan livmorhalskreft kan forebygges, og hun jobber med å sikre god kvalitet i alle ledd av screening-programmet – fra informasjonen kvinnene får, til prøvetaking og analyser på lab, og videre til oppfølging av kvinner med unormale funn. 

Som leder av Livmorhalsprogrammet har Tropé også ansvar for å administrere, kvalitetssikre og videreutvikle programmet. Viktige oppgaver nå er å innføre HPV-test som screening-metode, og å sikre at personell som trenger det får trygg og effektiv tilgang til prøvehistorikk.

Tropé har bakgrunn som gynekolog og forsker, og har blant annet jobbet ved Ahus og Radiumhospitalet ved Oslo Universitetssykehus. I 2012 disputerte Tropé med avhandlingen «Testing for human papillomavirus (HPV) and cervical neoplasia» - om bruk av HPV-test i rutinemessig screening.

  • EQUALSCREEN, Incremental improvement of cervical cancer screening
  • Implentering av HPV primærscreening
  • Audit livmorhalskreft
  • #Sjekkdeg- kampanjen
  • Flere små prosjekter med Sanitetskvinnene, Kreftforeningen, Nakmi og gynkreftforeningen