Ameli Tropé

Leder for Livmorhalsprogrammet, Seksjon for Livmorhalsscreening

 

Arbeidsoppgaver/interesser:

Ameli Tropé leder Livmorhalsprogrammet, der kvinner mellom 25 og 69 år blir oppfordret til å ta livmorhalsprøve jevnlig.

Tropé er opptatt av å formidle kunnskap og bevissthet rundt hvordan livmorhalskreft kan forebygges, og hun jobber med å sikre god kvalitet i alle ledd av screening-programmet – fra informasjonen kvinnene får, til prøvetaking og analyser på lab, og videre til oppfølging av kvinner med unormale funn.

Som leder av Livmorhalsprogrammet har Tropé også ansvar for å administrere, kvalitetssikre og videreutvikle programmet. Viktige oppgaver nå er å innføre HPV-test som screening-metode, og å sikre at personell som trenger det får trygg og effektiv tilgang til prøvehistorikk.

Utdannelse/Bakgrunn:

Tropé har bakgrunn som gynekolog og forsker, og har blant annet jobbet ved Ahus og Radiumhospitalet ved Oslo Universitetssykehus.

I 2012 disputerte Tropé med avhandlingen «Testing for human papillomavirus (HPV) and cervical neoplasia» - om bruk av HPV-test i rutinemessig screening.


Prosjekter:
EQUALSCREEN, Incremental improvement of cervical cancer screening, Implentering av HPV primærscreening, Audit livmorhalskreft, #Sjekkdeg- kampanjen. Flere små prosjekter med Sanitetskvinnene, Kreftforeningen, Nakmi og gynkreftforeningen.