Aksana V. Owren

Spesialkonsulent

Arbeidsoppgaver/interesser:
Koding og registrering av kreftopplysninger fra patologimeldinger og kliniske meldinger i flere av Kreftregisterets databaser. 

Behandler henvendelser fra sykehus vedr. familier med genetisk kreftsykdom. Informasjon sendes ut til sykehus som gir genetisk veiledning, der sykehusene på vegne av pasienter eller pårørende kan søke om opplysninger fra Kreftregisteret om kreft i familien.

Utdannelse/Bakgrunn:
Utdannet som sykepleier i Hviterussland med godkjenning i Norge.

Prosjekter:
Testing av kliniske meldeskjemaer for Brystkreftregisteret.