Aina Helen Dahlen

Aina Helen Dahlen er kvalitetsregisteransvarlig for Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft.

Registeret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til barn og ungdom med kreft. Sammen med fagmiljøet har Aina ansvaret for årsrapporten, som er et nyttig verktøy for å vurdere om retningslinjene etterleves og at pasientene får det samme helsetilbudet uavhengig av hvor de bor.

Aina er sekretær for registerets fagråd, et rådgivende organ som består av medisinske eksperter på barnekreft. Hun har ansvaret for koding, registrering og kvalitetssikring av forekomst, utrednings- og behandlingsvariabler, oppfølging og seneffekter hos pasienter under 18 år. Hun bistår også med registerkompetanse og utlevering av data til Kreftregisterets datautleveringsenhet og andre interesserte, i tillegg til å representere kvalitetsregisteret i eksterne sammenhenger.

Siden 2021 har Aina hatt rollen som verneombud og Akan-kontakt i Kreftregisteret. I tillegg er hun superbruker i Microsoft Teams, samt ShareLaTeX.

Bakgrunn

Tidligere har Aina studert samfunnsfag og hun har en bachelorgrad i psykologi fra Høgskolen i Lillehammer med påfølgende mastergrad i helse- og sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo i 2014.

Hun skrev sin mastergradsoppgave om rutineoppfølging av barnekreftoverlevere med fokus på informasjon om helseatferd og livsstil.

I tillegg har hun selv en lidenskap for fysisk aktivitet og har jobbet aktivt som gruppetreningsinstruktør siden 2010.

Utvalgte publikasjoner