Aina Helen Dahlen

Aina Helen Dahlen er kvalitetsregisteransvarlig for Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft.

Hun har ansvaret for årsrapporten for Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft i tett samarbeid med representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Kvalitetsregisteret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen til barnekreftpasienter. Årsrapporten er et nyttig verktøy for å vurdere om retningslinjene etterleves og at pasientene får det samme helsetilbudet uavhengig av hvor de bor.

Barnekreftregisteret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.

Aina er sekretær for registerets referansegruppe, et rådgivende organ som består av medisinske eksperter på barnekreft. Aina har ansvaret for koding, registrering og kvalitetssikring i barnekreftregisteret og bistår med registerkompetanse og utlevering av data til Kreftregisterets Datautleveringsenhet og andre interesserte.

Hun representerer også kvalitetsregisteret i eksterne sammenhenger. I tillegg utarbeider hun spesifikasjoner og kliniske meldinger som brukes av klinikkene for rapportering av data og hun sørger for å sende påminnelser til klinikkene dersom data er mangelfulle.

Bakgrunn

Tidligere har Aina studert samfunnsfag og hun har en bachelorgrad i psykologi fra Høgskolen i Lillehammer med påfølgende mastergrad i helse- og sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo i 2014.

Hun skrev sin mastergradsoppgave om rutineoppfølging av barnekreftoverlevere med fokus på informasjon om helseatferd og livsstil.

I tillegg har hun selv en lidenskap for fysisk aktivitet og har jobbet aktivt som gruppetreningsinstruktør siden 2010.

Utvalgte publikasjoner

Masteroppgave

Informasjon om helseatferd og livsstil under rutineoppfølging av barnekreftoverlevere