Aina Balto

Aina Balto har siden august 2021 jobbet som data manager i analyse og forskningsseksjonen. Aina har ansvar for å lage analyser til årsrapporten for kreftregisterets nasjonale kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Hun lager også analyser til forskningsprosjekter som bruker pasientrapporterte data for å undersøke helse og livskvalitet hos bryst- og tarmkreft pasienter.

Bakgrunn

Aina har bakgrunn som molekylærbiolog, utdannet ved Universitetet i Oslo i juni 2021.