Yngvar Nilssen

Yngvar Nilssen har jobbet på Kreftregisteret siden høsten 2012 og har fram til september 2017, foruten perioden som stipendiat, vært ansatt som statistiker ved Registeravdelingen. Fra og med høsten 2017 har Nilssen vært ansatt i en delt stilling: 75% postdoktor på prosjektet «Evaluering av pakkeforløp i Norge» og 25% statistiker tilknyttet Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft. Nilssen ble utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU i Trondheim i 2011. I 2016 avla han sin doktorgrad ved Det medisinske fakultet ved Universitet i Oslo, med tittelen «A population-based study of lung cancer in Norway – the importance of resection rate and factors associated with treatment and survival».

Yngvar Nilssen har jobbet på Kreftregisteret siden høsten 2012 og har fram til september 2017, foruten perioden som stipendiat, vært ansatt som statistiker ved Registeravdelingen.

Fra og med høsten 2017 har Nilssen vært ansatt i en delt stilling: 75% postdoktor på prosjektet «Evaluering av pakkeforløp i Norge» og 25% statistiker tilknyttet Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft.

Nilssen har stor interesse for data-analyse og statistisk modellering. Gjennom et utenlandsopphold i stipendiat-perioden opprettet et samarbeid med Forskningsavdelingen ved Cancer Council NSW, Australia.

Nilssen er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU i Trondheim sommeren 2011 etter å ha levert masteroppgaven «Survival Analysis using Integrated Nested Laplace Approximations: A Case Study of House Sparrows from Aldra».

Etter å ha jobbet ett år som statistiker på Kreftregisteret, begynte Nilssen på en doktorgrad i 2013, som han i 2016 avla ved Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo, med tittelen «A population-based study of lung cancer in Norway – the importance of resection rate and factors associated with treatment and survival».

Evaluering av pakkeforløp i Norge:
Gjennom implementeringen av pakkeforløp i Norge fra og med 1 januar 2015, siktet Helsedirektoratet mot et velorganisert og forutsigbart pasientforløp, uten unødvendige ikke-medisinske forsinkelser knyttet til utredning, diagnose, behandling og/eller rehabilitering. Intensjonen var å gi både pasienter og deres pårørende forutsigbarhet og trygghet under hele kreftforløpet. Dette prosjektet evaluerer innføringen av pakkeforløp ved å se på både inklusjon i pakkeforløp, selve forløpet, og diverse utfall.

Prosjektet kobler sammen data fra Kreftregisteret, Statistisk Sentralbyrå og Norsk Pasientregister. Ved å koble disse datakildene ønsker vi å belyse følgende punker:

  • Er det en seleksjon i pasientene som sendes inn i pakkeforløp?
  • Er ventetidene forskjellige for pasienter inni vs utenfor pakkeforløpet?
  • Har ventetidene blitt redusert?
  • Er det sosioøkonomiske forskjeller mtp ventetider?
  • Har pakkeforløpet ført til en likere helsetjeneste i Norge uavhengig av hvor pasienten bor?
  • Har det vært noen endringer i prognose evt postoperativ mortalitet?

INEC – Safety and feasibility of irradiation and nivolumab in esophageal cancer - A phase I/II trial.

Prosjektet skal se på sikkerheten og gjennomførbarheten av å gi PD-1 hemmeren Nivolumab i tillegg til standardbehandling i tre forskjellige kohorter, hvorav en er palliativ og to er kurativ. Målet er å evaluere innføringen av PD-1 blokker i standard behandling, og monitorere pasienters bivirkninger.

Nilssen Y, Brustugun OT, Eriksen MT, Haug ES, Naume B, Møller B (2020)
Patient and tumour characteristics associated with inclusion in Cancer patient pathways in Norway in 2015-2016
BMC Cancer, 20 (1), 488
DOI 10.1186/s12885-020-06979-y, PubMed 32473650

Nilssen Y, Brustugun OT, Tandberg Eriksen M, Gulbrandsen J, Skaaheim Haug E, Naume B, Møller B (2019)
Decreasing waiting time for treatment before and during implementation of cancer patient pathways in Norway
Cancer Epidemiol, 61, 59-69
DOI 10.1016/j.canep.2019.05.004, PubMed 31153048

Robsahm TE, Helsing P, Nilssen Y, Vos L, Rizvi SMH, Akslen LA, Veierød MB (2018)
High mortality due to cutaneous melanoma in Norway: a study of prognostic factors in a nationwide cancer registry
Clin Epidemiol, 10, 537-548
PubMed 29780262

Skyrud KD, Bray F, Eriksen MT, Nilssen Y, Møller B (2016)
Regional variations in cancer survival: Impact of tumour stage, socioeconomic status, comorbidity and type of treatment in Norway
Int J Cancer, 138 (9), 2190-200
PubMed 26679150

Nilssen Y, Strand TE, Fjellbirkeland L, Bartnes K, Møller B (2015)
Lung cancer survival in Norway, 1997-2011: from nihilism to optimism
Eur Respir J, 47 (1), 275-87
PubMed 26541525

Nilssen Y, Strand TE, Fjellbirkeland L, Bartnes K, Brustugun OT, O'Connell DL, Yu XQ, Møller B (2015)
Lung cancer treatment is influenced by income, education, age and place of residence in a country with universal health coverage
Int J Cancer, 138 (6), 1350-60
PubMed 26421593

Nilssen Y, Strand TE, Wiik R, Bakken IJ, Yu XQ, O'Connell DL, Møller B (2014)
Utilizing national patient-register data to control for comorbidity in prognostic studies
Clin Epidemiol, 6, 395-404
PubMed 25368532

Fosså SD, Nilssen Y, Kvåle R, Hernes E, Axcrona K, Møller B (2013)
Treatment and 5-year survival in patients with nonmetastatic prostate cancer: the Norwegian experience
Urology, 83 (1), 146-52
PubMed 24238563