Trude Eid Robsahm

Forsker

Arbeidsoppgaver/interesser:

Trude Eid Robsahm er Kreftregisterets ekspert på soleksponering og kreft. Hun har vært ansatt i Kreftregisteret siden 1995, og er nå forsker tilknyttet Etiologisk gruppe, Forskningsavdelingen hvor hun blant annet studerer betydningen av UV-stråling og D-vitamin i kreftutvikling.

Robsahm har en særlig interesse for livsstil og primær kreftforebygging. Hun startet sin karriere med sportsvitenskaplig forskning, og har en master i sportsvitenskap/fysiologi fra NTNU.

Interessen for fysisk aktivitet viser seg i Trudes forskning, og hun har skrevet flere artikler om hvordan fysisk aktivitet, livsstil og BMI og kan påvirke kreftforekomst og død.

Utdannelse/Bakgrunn:

Robsahm avla doktorgraden sin ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, i 2004, med avhandlingen “The influence of aetiological factors in sensitive periods of life on cutaneous malignant melanoma, breast-, colon- and prostate cancer: an epidemiologic study focusing mainly on residential history in Norway”.

Robsahm underviser studenter i registerforskning, medisinske og molekylærvitenskapelige emner ved høgskoler og universitet i Oslo-området. Hun veileder og har veiledet flere doktorgradsstipendiater.

Prosjekter:

Vitamin-D, leptin, overvekt og føflekkreft: https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/d-vitamin-overvekt-og-hudkreft/

Oslo-Ischemia-studien: https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/Fysisk-form-og-kreft-i-Oslo-Ischemia-studien/ 

Reseptbelagte legemidler og føflekkreft: https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/reseptbelagte-legemidler-og-foflekkreft/

 

Pubmed:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Robsahm%20te%5BAuthor%5D   

ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Trude_Robsahm

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/trude-robsahm-a593098/