Trude Eid Robsahm

Trude Eid Robsahm er Kreftregisterets ekspert på soleksponering og kreft, med særlig fokus på melanom.

Hun har vært ansatt i Kreftregisteret siden 1995, og er forsker tilknyttet Etiologisk gruppe i Forskningsavdelingen, hvor hun blant annet studerer betydningen av UV-stråling og D-vitamin i kreftutvikling.

Robsahm har en særlig interesse for livsstil i primær kreftforebygging, altså det å forebygge at kreft i det hele tatt oppstår.

Hun startet sin karriere med sportsvitenskaplig forskning, og har en master i sportsvitenskap/fysiologi fra NTNU.

Interessen for fysisk aktivitet viser seg også i Trudes forskning, og hun har i flere prosjekter studert hvordan fysisk aktivitet og BMI og kan påvirke kreftforekomst og prognose.

Bakgrunn

Robsahm avla doktorgraden sin ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, i 2004, med avhandlingen “The influence of aetiological factors in sensitive periods of life on cutaneous malignant melanoma, breast-, colon- and prostate cancer: an epidemiologic study focusing mainly on residential history in Norway”.

Robsahm underviser studenter i registerforskning og kreftepidemiologi ved høgskoler og universitet i Oslo-området.

Hun veileder og har veiledet flere doktorgradsstipendiater og postdoktorer.

Prosjekter

Vitamin-D, leptin, overvekt og melanom 

Oslo-Ischemia-studien 

Reseptbelagte legemidler og melanom