Trude Eid Robsahm

Trude Eid Robsahm startet i Kreftregisteret i 1995 og har siden 2004 jobbet som forsker og senere seksjonsleder for seksjon for epidemiologi og forebygging. Trude avla sin doktorgrad i 2004 ved Medisinsk fakultet (UiO) med avhandlingen “The influence of etiological factors in sensitive periods of life on cutaneous malignant melanoma, breast-, colon- and prostate cancer: an epidemiologic study focusing mainly on residential history in Norway”. Hun forsker på betydningen av modifiserbare livsstilsfaktorer (som UV, fysisk aktivitet, overvekt, vitamin D), både for kreftforekomst og overlevelse Hun underviser i registerforskning og kreftepidemiologi ved høgskoler og universitet, veileder/har veiledet flere doktorgradsstipendiater og postdoktorer og er med i flere eksterne fagråd og evalueringskomiteer.

 

Trude Eid Robsahm er forsker og seksjonsleder for etiologi og forebygging.

Hun har en særlig interesse for betydningen av modifiserbare livsstilsfaktorer, både for kreftrisiko og overlevelse.

Hun er Kreftregisterets ekspert på hudkreft, med særlig fokus på melanom. UV-stråling fra sol er den viktigste risikofaktoren, men hun undersøker også hvorvidt andre faktorer som livsstilsfaktorer og bruk av ulike legemidler påvirker forekomst og overlevelse. Ved bruk av histopatologiska data fra Melanomregisteret studerer hun forskjeller på menn og kvinner, utfordringer i diagnostikk og andre faktorer for mer målrettet forebygging.

UV-stråling er også en viktig kilde til vitamin D, og en i en rekke prognostiske studier har hun undersøkt vitaminets mulig hemmende rolle i kreftutviklingen.

I flere prosjekter studerer hun også hvordan fysisk aktivitet/fysisk form påvirker både kreftforekomst og prognose.

Hun underviser studenter i registerforskning og kreftepidemiologi ved høgskoler og universitet. Hun veileder og har veiledet flere doktorgradsstipendiater og postdoktorer, og hun er med i flere eksterne fagråd og evalueringskomiteer.

Robsahm har en mastergrad i sportsvitenskap/fysiologi (NTNU, 1993) og har vært ansatt i Kreftregisteret siden 1995.

Hun avla sin doktorgraden i 2004 ved Medisinsk fakultet (UiO) med avhandlingen “The influence of etiological factors in sensitive periods of life on cutaneous malignant melanoma, breast-, colon- and prostate cancer: an epidemiologic study focusing mainly on residential history in Norway”.

Siden har hun jobbet som forsker i Forskningsavdelingen.

Publikasjoner:

Nordsletten M, Saeed U, Myklebust TÅ, Robsahm TE, Møller B, Skålhegg BS, Mala T, Yaqub S. Body mass index and its association with 22 cancer types: a Norwegian cohort study of 481 202 cancer cases. Acta Oncol. 2023 Oct;62(10):1273-1278. doi: 10.1080/0284186X.2023.2258443. Epub 2023 Sep 15. PMID: 37713274.

Robsahm TE, Falk RS, Eide NA. Additional malignancies and mortality in uveal melanoma: A 20-year follow-up of a Norwegian patient cohort. Acta Ophthalmol. 2023 Sep;101(6):696-704. doi: 10.1111/aos.15659. Epub 2023 Mar 16. PMID: 36924309.

Ghiasvand R, Berge LAM, Andreassen BK, Green AC, Al Rahmoun M, Fournier A, Kvaskoff M, Veierød MB, Robsahm TE. Statin use and risk of cutaneous melanoma: a nationwide nested case-control study. Br J Dermatol. 2023 May 24;188(6):805-807. doi: 10.1093/bjd/ljad057. PMID: 36866569.

Perrier F, Robsahm TE, Ghiasvand R, Borch KB, Braaten T, Weiderpass E, Rueegg CS, Green AC, Veierød MB. No association between physical activity and primary melanoma thickness in a cohort of Norwegian women. Br J Dermatol. 2023 Apr 20;188(5):670-690. doi: 10.1093/bjd/ljac136. PMID: 36718120.

Robsahm TE, Tsuruda KM, Hektoen HH, Storås AH, Cook MB, Hurwitz LM, Langseth H. Applying recommended definition of aggressive prostate cancer: a validation study using high-quality data from the Cancer Registry of Norway. Acta Oncol. 2023 Jan;62(1):8-14. doi: 10.1080/0284186X.2023.2175331. Epub 2023 Feb 10. PMID: 36762472; PMCID: PMC10301241.

Robsahm TE, Tretli S, Torjesen PA, Babigumira R, Schwartz GG. Serum 25-hydroxyvitamin D levels predict cancer survival: a prospective cohort with measurements prior to and at the time of cancer diagnosis. Clin Epidemiol. 2019 Aug 8;11:695-705. doi: 10.2147/CLEP.S207230. PMID: 31496824; PMCID: PMC6690592.

Robsahm TE, Heir T, Sandvik L, Prestgaard E, Tretli S, Erikssen JE, Falk RS. Changes in midlife fitness, body mass index, and smoking influence cancer incidence and mortality: A prospective cohort study in men. Cancer Med. 2019 Aug;8(10):4875-4882. doi: 10.1002/cam4.2383. Epub 2019 Jul 4. PMID: 31270954; PMCID: PMC6712445.

Media:

Kreftregisteret: 13.000 krefttilfeller kunne vært unngått - Forskning.no 2023

Hver dag får 6 nordmenn føflekkreft - NRK 2023

Nordmenn kunne sluppet flere typer kreft - Klar tale 2023

Podcast: Ganske aktuelt #10 Kreft, årsaker, solkrem og forebyggende - 2023

Denne kreftformen øker mest - TV2 2022

Hold deg sterk lenge - Kreftforeningen 2021