Trude Eid Robsahm

Trude Eid Robsahm er forsker og seksjonsleder for etiologisk kreftforskning

Hun har en særlig interesse for betydningen av modifiserbare livsstilsfaktorer, både i primær og sekundær kreftforebygging.

Hun er Kreftregisterets ekspert på hudkreft, med særlig fokus på melanom. UV-stråling fra sol er den viktigste risikofaktoren, men andre faktorer kan ha betydning, sammen med UV.

UV-stråling er også en viktig kilde til vitamin D, og en i en rekke prognostiske studier har hun undersøkt vitaminets potensielt hemmende rolle i kreftutviklingen.

I flere prosjekter studerer hun også hvordan fysisk aktivitet/fysisk form påvirker både kreftforekomst og prognose.

Hun underviser studenter i registerforskning og kreftepidemiologi ved høgskoler og universitet i Oslo-området. Hun veileder og har veiledet flere doktorgradsstipendiater og postdoktorer, og hun er aktiv i eksterne fagråd og evalueringskomiteer.

Bakgrunn

Robsahm har en mastergrad i sportsvitenskap/fysiologi (NTNU, 1993) og har vært ansatt i Kreftregisteret siden 1995.

Hun avla sin doktorgraden i 2004 ved Medisinsk fakultet (UiO) med avhandlingen “The influence of etiological factors in sensitive periods of life on cutaneous malignant melanoma, breast-, colon- and prostate cancer: an epidemiologic study focusing mainly on residential history in Norway”.

Siden har hun jobbet som forsker i Forskningsavdelingen.

Prosjekter

Overvekt, vitamin D og leptin og melanom risiko og prognose

Stenehjem JS, Grimsrud TK, Rees JR, Vos L, Babigumira R, Veierød MB, Robsahm TE. A protocol for prospective studies of 25-hydroxyvitamin D, leptin and body mass index in relation to cutaneous melanoma incidence and survival. BMJ Open. 2017 Jun 21;7(6):e014829. doi: 10.1136/bmjopen-2016-014829.

Stenehjem JS, Veierød MB, Nilsen LT, Ghiasvand R, Johnsen B, Grimsrud TK, Babigumira R, Rees JR, Robsahm TE. Anthropometric factors and cutaneous melanoma: Prospective data from the population-based Janus Cohort. Int J Cancer. 2018 Feb 15;142(4):681-690. doi: 10.1002/ijc.31086. Epub 2017 Oct 17.

Gislefoss RE, Stenehjem JS, Hektoen HH, Andreassen BK, Langseth H, Axcrona K, Weiderpass E, Mondul A, Robsahm TE. Vitamin D, obesity and leptin in relation to bladder cancer incidence and survival: prospective protocol study. BMJ Open. 2018 Mar 30;8(3):e019309. doi: 10.1136/bmjopen-2017-019309.

Stenehjem JS, Veierød MB, Nilsen LT, Ghiasvand R, Johnsen B, Grimsrud TK, Babigumira R, Støer NC, Rees JR, Robsahm TE. Anthropometric factors and Breslow thickness: prospective data on 2570 cases of cutaneous melanoma in the population-based Janus Cohort. Br J Dermatol. 2018 Sep;179(3):632-641. doi: 10.1111/bjd.16825. Epub 2018 Jul 26.

Stenehjem JS, Støer NC, Ghiasvand R, Grimsrud TK, Babigumira R, Rees JR, Nilsen LT, Johnsen B, Thorsby PM, Veierød MB, Robsahm TE. Prediagnostic serum 25-hydroxyvitamin D and melanoma risk. Sci Rep. 2020 Nov 18;10(1):20129. doi: 10.1038/s41598-020-77155-2. PMID: 33208828; PMCID: PMC7676247.

 

Fysisk form og kreft 

Robsahm TE, Falk RS, Heir T, Sandvik L, Vos L, Erikssen JE, Tretli S. Measured cardiorespiratory fitness and self-reported physical activity: associations with cancer risk and death in a long-term prospective cohort study. Cancer Med. 2016 Aug;5(8):2136-44. doi: 10.1002/cam4.773.

Heir T, Falk RS, Robsahm TE, Sandvik L, Erikssen J, Tretli S. Cholesterol and prostate cancer risk: a long-term prospective cohort study. BMC Cancer. 2016 Aug 17;16:643. doi: 10.1186/s12885-016-2691-5.

Robsahm TE, Falk RS, Heir T, Sandvik L, Vos L, Erikssen J, Tretli S. Cardiorespiratory fitness and risk of site-specific cancers: a long-term prospective cohort study. Cancer Med. 2017 Apr;6(4):865-873. doi: 10.1002/cam4.1043.

Robsahm TE, Heir T, Sandvik L, Prestgaard E, Tretli S, Erikssen JE, Falk RS. Changes in midlife fitness, body mass index, and smoking influence cancer incidence and mortality: A prospective cohort study in men. Cancer Med. 2019 Aug;8(10):4875-4882. doi: 10.1002/cam4.2383. 

Falk RS, Heir T, Robsahm TE, Tretli S, Sandvik L, Erikssen JE, Paulsen JE. Fasting Serum Levels of Potassium and Sodium in Relation to Long-Term Risk of Cancer in Healthy Men. Clin Epidemiol. 2020 Jan 9;12:1-8. doi: 10.2147/CLEP.S216438. 

 

Reseptbelagte legemidler og risiko for melanom 

Berge LAM, Andreassen BK, Stenehjem JS, Larsen IK, Furu K, Juzeniene A, Roscher I, Heir T, Green A, Veierød MB, Robsahm TE. Cardiovascular, antidepressant and immunosuppressive drug use in relation to risk of cutaneous melanoma: a protocol for a prospective case-control study. BMJ Open. 2019 Feb 20;9(2):e025246. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025246.

Berge LAM, Andreassen BK, Stenehjem JS, Heir T, Furu K, Juzeniene A, Roscher I, Larsen IK, Green AC, Veierød MB, Robsahm TE. Use of Antidepressants and Risk of Cutaneous Melanoma: A Prospective Registry-Based Case-Control Study. Clin Epidemiol. 2020 Feb 21;12:193-202. doi: 10.2147/CLEP.S241249. 

Berge LAM, Andreassen BK, Stenehjem JS, Heir T, Karlstad Ø, Juzeniene A, Ghiasvand R, Larsen IK, Green AC, Veierød MB, Robsahm TE. Use of Immunomodulating Drugs and Risk of Cutaneous Melanoma: A Nationwide Nested Case-Control Study. Clin Epidemiol. 2020 Dec 18;12:1389-1401. doi: 10.2147/CLEP.S269446. PMID: 33376408; PMCID: PMC7755337.

 

Betablokkere; kan de blokkere progresjon av melanom?

Utvalgte publikasjoner

publikasjoner fra Publika.no:

Schwartz GG, Tretli S, Klug MG, Robsahm TE. Women who develop ovarian cancer show an increase in serum calcium and a decrease in serum albumin. A longitudinal study in the Janus Serum Bank Cohort. Gynecol Oncol. 2020 Jul 25:S0090-8258(20)32381-7. doi: 10.1016/j.ygyno.2020.07.006. 

Robsahm TE, Stenehjem JS, Berge LAM, Veierød MB. Prevalence of Indoor Tanning Among Teenagers in Norway Before and After Enforcement of Ban for Ages Under 18 Years. Acta Derm Venereol. 2020 Apr 29;100(8):adv00127. doi: 10.2340/00015555-3482.

Ghiasvand R, Robsahm TE, Green AC, Rueegg CS, Weiderpass E, Lund E, Veierød MB. Association of Phenotypic Characteristics and UV Radiation Exposure With Risk of Melanoma on Different Body Sites. JAMA Dermatol. 2019 Jan 1;155(1):39-49. doi: 10.1001/jamadermatol.2018.3964.

Hektoen HH, Robsahm TE, Andreassen BK, Stenehjem JS, Axcrona K, Mondul A, Gislefoss RE. Lifestyle associated factors and risk of urinary bladder cancer: A prospective cohort study from Norway.

Cancer Med. 2020 Jun;9(12):4420-4432. doi: 10.1002/cam4.3060. 

Robsahm TE, Hestvik UE, Veierød MB, Fagerlie A, Nystad W, Engebretsen L, Tretli S. Cancer risk in Norwegian world class athletes. Cancer Causes Control. 2010 Oct;21(10):1711-9. doi: 10.1007/s10552-010-9600-z. 

Robsahm TE, Tretli S, Torjesen PA, Babigumira R, Schwartz GG. Serum 25-hydroxyvitamin D levels predict cancer survival: a prospective cohort with measurements prior to and at the time of cancer diagnosis. Clin Epidemiol. 2019 Aug 8;11:695-705. doi: 10.2147/CLEP.S207230. 

 

 

Utvalgte medieklipp

Sørlendinger mer utsatt for hudkreft - VG

Bruk av solarium og kreftrisiko - Dagens Medisin

D-vitamin øker sjansen for å overleve kreft - NRK

Supervitamin bedrer overlevelsen ved kreft - Dagbladet

Mer trening gir mindre kreftrisiko - Finansavisen

Trening minsker risikoen for kreft hos menn - Nettavisen