Trond-Eirik Strand, cand. med. PhD

Forsker (bistilling), Medisinsk faggruppe

E-post trond-eirik.strand@kreftregisteret.no
Telefon 22 92 87 54

Forskningsinteresser

Kreftformer:
Lunge

Tema:
Overlevelse
Risikofaktorer,
Kvalitetsindikatorer
 


Publikasjoner:

PubMed

 

 

Generelt om spørsmål til Kreftregisteret

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk tar derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende. Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen tlf: 800 57 338 (800 KREFT)
Tilbake til Forskere ved Kreftregisteret