Trine B. Rounge

Forsker, Forskningsavdelingen

Arbeidsoppgaver/interesser

Trine B. Rounge er interessert i utvikling av biomarkører for tidlig deteksjon av kreft. Ved hjelp av ny storskala sekvenseringsteknologi undersøker hun biologiske prøver fra forskjellige biobanker for å forstå kreftutvikling. 

Trine leder forskningsprosjekter som undersøker hvordan tarmbakteriene endrer seg under utvikling av tarmkreft og hvordan små ikke-kodende RNA i blodet ser ut før man får en kreftdiagnose.

I samarbeid med forskere på Akershus Universitetssykehus og OsloMet, undersøker hun også hvordan Human Papilloma virus (HPV) infeksjon kan føre til blant annet livmorhalskreft.

Trine jobber også som gjesteforsker ved Folkhälsan og Universitet i Helsinki, hvor hun bland annet jobber med et prosjekt som undersøker hvordan bakterier påvirker utvikling av fedme hos barn og unge.

Trine veileder flere doktorgradsstipendiater og postdoktorer, både i Norge og i Finland.

Utdannelse/Bakgrunn:

Trine har en master i bioteknologi fra NTNU. Hun startet sin karriere med mikrobiologisk genom-forskning og tok sin doktorgrad på evolusjon av gensystemer i ferskvannsbakterier i 2008 ved Universitet i Oslo.

Hun jobbet også som postdoktor ved Universtetet i Oslo og forsket på torskegenomet, før hun startet som forsker på Kreftregisteret i 2011.

Trine har bakgrunn fra både molekylærbiologi og bioinformatikk.  

Prosjekter:

Tarmbakterier og livsstil ved screening mot tarmkreft

HPV-sekvensering for biomarkører 

Små ikke-kodende RNA som tidlige biomarkører for kreft

Små ikke-kodende RNA forum  

FIN-HIT http://www.finhit.fi/research-group/

Utvalgte publikasjoner:

de Oliveira Figueiredo RAViljakainen JViljakainen HRoos ERounge TBWeiderpass E (2019)
Identifying eating habits in Finnish children: a cross-sectional study
BMC Public Health19 (1)312
DOI 10.1186/s12889-019-6603-xPubMed 30876472

Lagström SUmu SULepistö MEllonen PMeisal RChristiansen IKAmbur OHRounge TB (2019)
TaME-seq: An efficient sequencing approach for characterisation of HPV genomic variability and chromosomal integration
Sci Rep9 (1)524
DOI 10.1038/s41598-018-36669-6PubMed 30679491

Rounge TBUmu SUKeller AMeese EUrsin GTretli SLyle RLangseth H (2018)
Circulating small non-coding RNAs associated with age, sex, smoking, body mass and physical activity
Sci Rep8 (1)17650
DOI 10.1038/s41598-018-35974-4PubMed 30518766

Rounge TBMeisal RNordby JIAmbur OHde Lange THoff G (2018)
Evaluating gut microbiota profiles from archived fecal samples
BMC Gastroenterol18 (1)171
DOI 10.1186/s12876-018-0896-6PubMed 30409123

Viljakainen HTFigueiredo RAORounge TBWeiderpass E (2018)
Picky eating - A risk factor for underweight in Finnish preadolescents
Appetite133107-114
DOI 10.1016/j.appet.2018.10.025PubMed 30393153