Trine Rounge

Trine B. Rounge er seniorforsker på Forskningsavdelingen på Kreftregisteret og professor på Universitetet i Oslo.

Hennes forskningsinteresse er genomikk, epigenitikk, transpriptomikk og mikrobiom, og utviklingen av kreftbiomarkører.

Ved hjelp av ny storskala sekvenseringsteknologi undersøker hun biologiske prøver fra forskjellige biobanker for å forstå kreftutvikling.

Trine har bred erfaring innen mikrobiologi og genomikk, inkludert våt-lab og bioinformatikk og leder flere store prosjekter som utvikler nye metoder for sekvenseringsteknologi og bioinformatikk.

Trine leder forskningsprosjektet CRCbiome som undersøker hvordan tarmbakteriene endrer seg under utvikling av tarmkreft og hvordan dette påvirkes av kosthold og livsstil. Hun er også en av lederne for et stort, pågående prosjekt som undersøker hvordan små ikke-kodende RNA i blodet ser ut før man får en kreftdiagnose.

Hun er også en av ledene for en tverrinstitusjonell gruppe som jobber med utvikling av metoder og analyser av genomisk variasjon i HPV infeksjoner, med mål om å utvikle nye metoder for livmorhalskreft screening. 

Trine er også Professor ved Senter for Bioinformatikk og Farmasøytisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

Bakgrunn

Trine har en master i bioteknologi fra NTNU. Hun startet sin karriere med mikrobiologisk genom-forskning og tok sin doktorgrad på evolusjon av gensystemer i ferskvannsbakterier i 2008 ved Universitet i Oslo.

Hun jobbet også som postdoktor ved Universtetet i Oslo og forsket på torskegenomet, før hun startet som forsker på Kreftregisteret i 2011.

Trine har bakgrunn fra både molekylærbiologi og bioinformatikk.  

Prosjekter

Tarmbakterier og livsstil ved screening mot tarmkreft

HPV-sekvensering for biomarkører 

Små ikke-kodende RNA som tidlige biomarkører for kreft

Små ikke-kodende RNA forum  

Fin-HIT: The Finnish Health in Teens study 

Utvalgte publikasjoner

Link til publikasjoner (Ekstern forskerprofil)