Trine Rounge

Trine B. Rounge er seniorforsker på Forskningsavdelingen og har vært ansatt på Kreftregisteret siden 2012.

Hennes forskningsinteresse er genomikk, epigenitikk, transpriptomikk og mikrobiom, og utviklingen av kreftbiomarkører.

Ved hjelp av ny storskala sekvenseringsteknologi undersøker hun biologiske prøver fra forskjellige biobanker for å forstå kreftutvikling.

Trine har bred erfaring innen mikrobiologi og genomikk, inkludert våt-lab og bioinformatikk og leder flere store prosjekter som utvikler nye metoder for sekvenseringsteknologi og bioinformatikk.

Trine leder forskningsprosjektet CRCbiome som undersøker hvordan tarmbakteriene endrer seg under utvikling av tarmkreft og hvordan dette påvirkes av kosthold og livsstil. Hun er også en av lederne for et stort, pågående prosjekt som undersøker hvordan små ikke-kodende RNA i blodet ser ut før man får en kreftdiagnose.

Hun er også en av ledene for en tverrinstitusjonell gruppe som jobber med utvikling av metoder og analyser av genomisk variasjon i HPV infeksjoner, med mål om å utvikle nye metoder for livmorhalskreft screening. .

Trine er også førsteamanuensis II ved Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo.

Trine veileder flere masterstudenter, doktorgradsstipendiater og postdoktorer, både i Norge og i Finland. 

Bakgrunn

Trine har en master i bioteknologi fra NTNU. Hun startet sin karriere med mikrobiologisk genom-forskning og tok sin doktorgrad på evolusjon av gensystemer i ferskvannsbakterier i 2008 ved Universitet i Oslo.

Hun jobbet også som postdoktor ved Universtetet i Oslo og forsket på torskegenomet, før hun startet som forsker på Kreftregisteret i 2011.

Trine har bakgrunn fra både molekylærbiologi og bioinformatikk.  

Prosjekter

Tarmbakterier og livsstil ved screening mot tarmkreft

HPV-sekvensering for biomarkører 

Små ikke-kodende RNA som tidlige biomarkører for kreft

Små ikke-kodende RNA forum  

Fin-HIT: The Finnish Health in Teens study 

Utvalgte publikasjoner

Umu SU, Langseth H, Keller A, Meese E, Helland Å, Lyle R, Rounge TB (2019)
A 10-year prediagnostic follow-up study shows that serum RNA signals are highly dynamic in lung carcinogenesis
Mol Oncol (in press)
DOI 10.1002/1878-0261.12620, PubMed 31851411

Rounge TB, Lauritzen M, Erlandsen SE, Langseth H, Holmen OL, Gislefoss RE (2019)
Ultralow amounts of DNA from long-term archived serum samples produce quality genotypes
Eur J Hum Genet (in press)
DOI 10.1038/s41431-019-0543-x, PubMed 31719661
 

Bucher-Johannessen C, Page CM, Haugen TB, Wojewodzic MW, Fosså SD, Grotmol T, Haugnes HS, Rounge TB (2019)
Cisplatin treatment of testicular cancer patients introduces long-term changes in the epigenome
Clin Epigenetics, 11 (1), 179
DOI 10.1186/s13148-019-0764-4, PubMed 31796056

Raju SC, Lagström S, Ellonen P, de Vos WM, Eriksson JG, Weiderpass E, Rounge TB (2019)
Gender-Specific Associations Between Saliva Microbiota and Body Size
Front Microbiol, 10, 767
DOI 10.3389/fmicb.2019.00767, PubMed 31024514

Lagström S, Umu SU, Lepistö M, Ellonen P, Meisal R, Christiansen IK, Ambur OH, Rounge TB (2019)
TaME-seq: An efficient sequencing approach for characterisation of HPV genomic variability and chromosomal integration
Sci Rep, 9 (1), 524
DOI 10.1038/s41598-018-36669-6, PubMed 30679491