Tor Haldorsen

Forsker, Gruppe for etiologisk forskning

Kreftformer:
Bryst
Livmorhals
Lunge

 

Tema:
Screening - metodikk og evaluering
Yrke og kreft


Publikasjoner:

PubMed