Tom Grotmol

Grotmol har i flere år arbeidet med problemstillinger innen genetisk epidemiologi relatert til testikkelkreft.

Han er norsk hovedansvarlig for en stor norsk-svensk genetisk assosiasjonsstudie relatert til risiko for testikkelkreft, et samarbeidsprosjekt mellom Kreftregisteret, Karolinska Institutet og OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus). Denne norsk-svenske gruppa er også med i et internasjonalt konsortium relatert til testikkelkreft, the TEsticular CAncer Consortium (TECAC).

Han er også involvert i studier av betydningen av DNA-metylering (epigenetikk) ved testikkelkreft, både som risikofaktor for utvikling av sykdommen og for seneffekter etter kjemoterapi (økt risiko for metabolsk syndrom og kardiovaskulær sykdom).

Grotmol sitter også i ledelsen av et nordisk-amerikansk prosjekt som arbeider med maternelle, prenatale og perinatale risikofaktorer for kreft. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom forskere tilknyttet kreftregisteret og fødselsregisteret i de respektive nordiske landene, samt amerikanske forskere fra NCI/NIH.

For øvrig er Grotmol involvert i et prosjekt som involverer frailty-modellering av kreftutvikling. Dette er et samarbeid med forskere fra Universitetet i Oslo (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet). Han har også i en periode arbeidet med screening for tykk- og endetarmskreft i den såkalte NORCCAP-studien.

I perioden 2005-2014 hadde Grotmol dessuten en bistilling som professor II ved Norges veterinærhøgskole der han arbeidet med komparativ karsinogenese. Dyremodeller (hund) ble brukt for å studere kreftutvikling i jur (bryst), skjelett og magesekk.

Bakgrunn

Grotmol har bakgrunn som lege (cand. med. fra UiO 1978) og forsker (dr. med. fra UiO i 1987).

Han har arbeidet ved bl.a. Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet, University of California San Francisco (UCSF), Institutt for eksperimentell medisinsk forskning ved Ullevål sykehus og Nycomed Imaging i Oslo.

Han har vært ansatt ved Kreftregisteret siden 1995.

Prosjekter

Det internasjonale konsortiet relatert til testikkelkreft, TECAC 

Utvalgte publikasjoner

5 utvalgte publikasjoner (av et totalantall på 126):
1. Andreassen KE, Grotmol T, Cvancarova MS, Johannesen TB, Fosså SD. Risk of metachronous contralateral testicular germ cell tumors: A population-based study of 7,102 Norwegian patients (19532007). Int J Cancer 2011 Dec 15;129(12):2867-74.


2. Karlsson R, Andreassen KE, Kristiansen W, Aschim EL, Bremnes RM, Dahl O, Fosså SD, Klepp O, Langberg CW, Solberg A, Tretli S, Magnusson PKE, Adami HO, Haugen TB, Grotmol T, Wiklund F.
Investigation of six testicular germ cell tumor susceptibility genes suggests a parent-of-origin effect in SPRY4.
Hum Mol Genet 2013 Aug 15;22(16):3373-80.


3. Aalen OO, Valberg M, Grotmol T, Tretli S. Authors' response: Understanding variation in disease risk. Int J Epidemiol. 2015 Apr 4. pii: dyv047. [Epub ahead of print]


4. Aalen OO, Valberg M, Grotmol T, Tretli S. Understanding variation in disease risk: the elusive concept of frailty.
Int J Epidemiol 2014 Dec 12. pii: dyu192. [Epub ahead of print] Review.


5. Kristiansen W, Karlsson R, Rounge T, Whitington T, Andreassen BK, Magnusson PK, Fosså SD, Adami H-O, Turnbull C, Haugen TB, Grotmol T, Wiklund T. Two new loci and gene sets related to sex determination and cancer progression are associated with susceptibility to testicular germ cell tumour.
Hum Mol Genet. 2015 Jul 15;24(14):4138-46. doi: 10.1093/hmg/ddv129.