Steinar Tretli, dr. philos.

Forsker

Steinar Tretli

E-post steinar.tretli@kreftregisteret.no
Telefon 22 92 87 84

Forskningsinteresser

Kreftformer:
Lunge
Testikkel

Tema:
Cluster - kreftopphopning
Geografiske forskjeller
Kjønnsforskjeller og kreft
Sosiale forskjeller og kreft
P-piller 
  
Publikasjoner:

PubMed

 

 

Generelt om spørsmål til Kreftregisteret

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk tar derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende. Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen tlf: 800 57 338 (800 KREFT)
Tilbake til Forskere ved Kreftregisteret