Solveig Hofvind

Solveig Hofvind er leder for mammografiseksjonen i Kreftregisteret, og har siden 2013 vært leder for det nasjonale Mammografiprogrammet, der kvinner i aldersgruppen 50 til 69 år inviteres til mammografiscreening annethvert år. Hofvind jobber i tillegg med forskning innen brystkreft og screening, med hovedfokus på epidemiologiske apsekter, kunstig intelligens, risiko og prognose, diagnostikk og behandling. Hun er engasjert i en rekke nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid. Hofvind har 15 års erfaring som radiograf innenfor brystkreft og mammografi. Hun har et hovedfag med tema fysisk aktivitet og risiko for brystkreft fra Norges Idrettshøyskole. I 2005 disputerte hun for graden Dr. Philos ved Universitetet i Oslo. Hun ble godkjent som professor i 2010. Hofvind har også en stilling som professor i radiografi ved UiT Norges arktiske universitet.

Solveig Hofvind er leder for mammografiseksjonen i Kreftregisteret, og har siden 2013 vært leder for det nasjonale Mammografiprogrammet, der kvinner i aldersgruppen 50 til 69 år inviteres til mammografiscreening annethvert år.

Som leder av Mammografiprogrammet har Hofvind ansvar for å administrere, kvalitetssikre og videreutvikle programmet. Hun har et sterkt fokus på praktisk drift av programmet både sentralt og i de enkelte helseforetakene. I tillegg har hun omfattende forskningsinteresser innen brystkreft og screening, med hovedfokus på epidemiologiske aspekter, kunstig intelligens, risiko og prognose, diagnostikk og behandling.

Hun veileder, og har veiledet, flere doktorgrads- og postdoc-stipendiater.

Hofvind er en mye brukt foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt om tema relatert til mammografiscreening, og er engasjert i en rekke nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid.

Hofvind har en stilling som professor i radiografi ved UiT Norges arktiske universitet. Hun hadde en stilling som professor i radiografi ved OsloMet fra 2007-21, og var gjesteprofessor ved University of Vermont i 2006-07 og 2010-11.

Solveig Hofvind har bakgrunn som radiograf, og har jobbet 15 år som radiograf, hovedsaklig med brystkreft og mammografi. Hun har et hovedfag med tema fysisk aktivitet og risiko for brystkreft fra Norges idrettshøgskole.

Hun disputerte i 2005 for graden Dr. Philos ved Universitetet i Oslo med avhandlingen «The Norwegian Breast Cancer Screening Program: Selected Process Indicators and their Utilization in Epidemiological Research». Hun ble godkjent som professor i 2010.

Larsen MAglen CFLee CIHoff SRLund-Hanssen HLång KNygård JFUrsin GHofvind S (2022)
Artificial Intelligence Evaluation of 122 969 Mammography Examinations from a Population-based Screening Program
Radiology303 (3)502-511
DOI 10.1148/radiol.212381PubMed 35348377

Moshina N, Falk RS, Botteri E, Larsen M, Akslen LA, Cairns JA, Hofvind S (2021)
Quality of life among women with symptomatic, screen-detected, and interval breast cancer, and for women without breast cancer: a retrospective cross-sectional study from Norway
Qual Life Res
DOI 10.1007/s11136-021-03017-7, PubMed 34698976

Hofvind S, Moshina N, Holen ÅS, Danielsen AS, Lee CI, Houssami N, Aase HS, Akslen LA, Haldorsen IS (2021)
Interval and Subsequent Round Breast Cancer in a Randomized Controlled Trial Comparing Digital Breast Tomosynthesis and Digital Mammography Screening
Radiology, 300 (1), 66-76
DOI 10.1148/radiol.2021203936, PubMed 33973840

Sebuødegård S, Botteri E, Hofvind S (2020)
Breast Cancer Mortality After Implementation of Organized Population-Based Breast Cancer Screening in Norway
J Natl Cancer Inst, 112 (8), 839-846
DOI 10.1093/jnci/djz220, PubMed 31848605

Hoff SR, Myklebust TÅ, Lee CI, Hofvind S (2019)
Influence of Mammography Volume on Radiologists' Performance: Results from BreastScreen Norway
Radiology, 292 (2), 289-296
DOI 10.1148/radiol.2019182684, PubMed 31135295

Hofvind S, Holen ÅS, Aase HS, Houssami N, Sebuødegård S, Moger TA, Haldorsen IS, Akslen LA (2019)
Two-view digital breast tomosynthesis versus digital mammography in a population-based breast cancer screening programme (To-Be): a randomised, controlled trial
Lancet Oncol, 20 (6), 795-805
DOI 10.1016/S1470-2045(19)30161-5, PubMed 31078459

Bhargava S, Akslen LA, Bukholm IRK, Hofvind S (2019)
Performance measures among non-immigrants and immigrants attending BreastScreen Norway: a population-based screening programme
Eur Radiol, 29 (9), 4833-4842
DOI 10.1007/s00330-019-6009-2, PubMed 30762109

Se alle publikasjoner på PubMed