Solveig Hofvind

Solveig Hofvind leder Mammografiprogrammet, der kvinner i aldersgruppen 50 til 69 år inviteres til røntgenundersøkelse av brystene (mammografi) annethvert år.

Som leder av Mammografiprogrammet har Hofvind ansvar for å administrere, kvalitetssikre og videreutvikle programmet. I tillegg til et sterkt fokus på forhold knyttet til den praktiske driften av programmet både sentralt og i de enkelte helseforetakene, har hun omfattende forskningsinteresser innen brystkreft og screening, med hovedfokus på epidemiologiske aspekter, risiko og prognose, diagnostikk og behandling.

Hun veileder, og har veiledet, flere doktorgrads- og postdoc-stipendiater.

Hofvind er en mye brukt foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt om tema relatert til mammografiscreening, og er engasjert i en rekke internasjonale forskningssamarbeid.

Hofvind har en stilling som professor i radiografi ved OsloMet, og var gjesteprofessor ved University of Vermont i 2006-7 og 2010-11.

Bakgrunn

Solveig Hofvind har bakgrunn som radiograf, og har også et hovedfag med tema fysisk aktivitet og risiko for brystkreft ved Norges idrettshøgskole.

Hun disputerte i 2005 for graden Dr. Philos ved Universitetet i Oslo med avhandlingen «The Norwegian Breast Cancer Screening Program: Selected Process Indicators and their Utilization in Epidemiological Research».

Prosjekter

 

Utvalgte publikasjoner

Se publikasjoner på PubMed