Solveig Hofvind

Solveig Hofvind er leder for mammografiseksjonen i Kreftregisteret, og er leder for det nasjonale Mammografiprogrammet, der kvinner i aldersgruppen 50 til 69 år inviteres til mammografiscreening annethvert år.

Som leder av Mammografiprogrammet har Hofvind ansvar for å administrere, kvalitetssikre og videreutvikle programmet. Hun har et sterkt fokus på praktisk drift av programmet både sentralt og i de enkelte helseforetakene. I tillegg har hun omfattende forskningsinteresser innen brystkreft og screening, med hovedfokus på epidemiologiske aspekter, risiko og prognose, diagnostikk og behandling.

Hun veileder, og har veiledet, flere doktorgrads- og postdoc-stipendiater.

Hofvind er en mye brukt foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt om tema relatert til mammografiscreening, og er engasjert i en rekke nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid.

Hofvind har en stilling som professor i radiografi ved OsloMet, og var gjesteprofessor ved University of Vermont i 2006-7 og 2010-11.

Bakgrunn

Solveig Hofvind har bakgrunn som radiograf, og har også et hovedfag med tema fysisk aktivitet og risiko for brystkreft ved Norges idrettshøgskole.

Hun disputerte i 2005 for graden Dr. Philos ved Universitetet i Oslo med avhandlingen «The Norwegian Breast Cancer Screening Program: Selected Process Indicators and their Utilization in Epidemiological Research».

Prosjekter

Hofvind leder, veileder og deltar i en rekke ulike forskningsprosjekter, blant annet: 

Prosjekter innen kunstig intelligens:

Brystkreftsvulsters utvikling

Bruk av tomosyntese i mammografiscreening

Andre

Utvalgte publikasjoner

Sebuødegård S, Botteri E, Hofvind S (2020)
Breast Cancer Mortality After Implementation of Organized Population-Based Breast Cancer Screening in Norway
J Natl Cancer Inst, 112 (8), 839-846
DOI 10.1093/jnci/djz220, PubMed 31848605

Lilleborge M, Falk RS, Hofvind S (2020)
Number of prior negative screening outcomes does not influence future risk of breast cancer
Eur J Epidemiol, 35 (6), 549-556
DOI 10.1007/s10654-020-00645-0, PubMed 32430839

Tsuruda KM, Hofvind S, Akslen LA, Hoff SR, Veierød MB (2019)
Terminal digit preference: a source of measurement error in breast cancer diameter reporting
Acta Oncol, 59 (3), 260-267
DOI 10.1080/0284186X.2019.1669817, PubMed 31566467

Hoff SR, Myklebust TÅ, Lee CI, Hofvind S (2019)
Influence of Mammography Volume on Radiologists' Performance: Results from BreastScreen Norway
Radiology, 292 (2), 289-296
DOI 10.1148/radiol.2019182684, PubMed 31135295

Hofvind S, Holen ÅS, Aase HS, Houssami N, Sebuødegård S, Moger TA, Haldorsen IS, Akslen LA (2019)
Two-view digital breast tomosynthesis versus digital mammography in a population-based breast cancer screening programme (To-Be): a randomised, controlled trial
Lancet Oncol, 20 (6), 795-805
DOI 10.1016/S1470-2045(19)30161-5, PubMed 31078459

Bhargava S, Akslen LA, Bukholm IRK, Hofvind S (2019)
Performance measures among non-immigrants and immigrants attending BreastScreen Norway: a population-based screening programme
Eur Radiol, 29 (9), 4833-4842
DOI 10.1007/s00330-019-6009-2, PubMed 30762109

Se alle publikasjoner på PubMed