Rune Kvåle

Bakgrunn

Rune er spesialist i onkologi ved Haukeland sykehus i Bergen og ble ansatt som forsker ved Kreftregisteret fra april 2023. Hans forskningsinteresse har tidligere i hovedsak vært innenfor kliniske registerstudier og epidemiologi, og hans doktorgrads- og postdoktorarbeid er utgått fra Kreftregisteret. De siste årene før han ble ansatt som Forsker i Kreftregisteret har han vært prosjektleder for et forskningsprosjekt om hjerte- og karsykdommer etter behandling for prostatakreft ved Folkehelseinstituttet (FHI). Ved FHI var han også faglig ansvarlig for Nasjonalt register over Hjerte- og karsykdommer (Hjerte- og karregisteret) fra 2015-2022. Han er medlem av referansegruppen for «Prostatakreftregisteret», som han var med på å bygge opp de første årene etter det ble etablert som et av de første nasjonale kvalitetsregistrene i Norge fra 2004.

 

Bjerner J, Bratt O, Aas K, Albertsen PC, Fosså SD, Kvåle R, Lilja H, Müller C, Müller S, Stensvold A, Thomas O, Røe OD, Vickers A, Walz J, Carlsson SV, Oldenburg J. Baseline Serum Prostate-specific Antigen Value Predicts the Risk of Subsequent Prostate Cancer Death-Results from the Norwegian Prostate Cancer Consortium. Eur Urol. 2023 May 9:S0302-2838(23)02791-4. doi: 10.1016/j.eururo.2023.04.028. Epub ahead of print. PMID: 37169639.

Forster RB, Engeland A, Kvåle R, Hjellvik V, Bjørge T. Association between medical androgen deprivation therapy and long-term cardiovascular disease and all-cause mortality in nonmetastatic prostate cancer. Int J Cancer. 2022 Oct 1;151(7):1109-1119. doi: 10.1002/ijc.34058. Epub 2022 May 17. Erratum in: Int J Cancer. 2023 Sep 15;153(6):E3. PMID: 35489025; PMCID: PMC9544783.

Kvåle R, Bønaa KH, Forster R, Gravningen K, Júlíusson PB, Myklebust TÅ. Does a history of cardiovascular disease or cancer affect mortality after SARS-CoV-2 infection? Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Dec 29;140(2). English, Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.20.0956. PMID: 33528146.

Kvåle R, Myklebust TÅ, Fosså SD, Aas K, Ekanger C, Helle SI, Honoré A, Møller B. Impact of positive surgical margins on secondary treatment, palliative radiotherapy and prostate cancer-specific mortality. A population-based study of 13 198 patients. Prostate. 2019 Dec;79(16):1852-1860. doi: 10.1002/pros.23911. Epub 2019 Sep 30. PMID: 31566779.