Randi E. Gislefoss

Randi Gislefoss er forsker og har arbeidet med biobankbasert forskning siden 1995. Hun har ansvar for kvalitetssikringsarbeidet i Janusbanken, og har publisert flere kvalitetsstudier. Randi er arbeidspakkeleder i Biobank Norge 3, en nasjonal infrastruktur for humane biobanker og har bidratt i utarbeidelsen av Beste praksis for norske biobanker og Anbefalinger for prospektive kliniske forskningsbiobanker,

Randi er interessert i tidligmarkører og livsstilsrelaterte risikofaktorer ved blærekreft, prostatakreft og ovariekreft. Hun har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter med fokus kreftbiomarkører og helsedata.

Bakgrunn

Randi er bioingeniør fra Haukeland sykehus i Bergen. Hun er Cand. scient i biokjemi fra Kjemisk institutt, Oslo universitet og avla doktorgraden sin ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo i 2010, med avhandlingen “Quality aspects of long-term stored samples- Studies in the Janus Serum Bank of Norway”.

Hun er veileder for masterstudenter og postdoktorer.

Prosjekter

Janus serumbank

Sammenhengen mellom overvekt, vitamin D og leptin og blærekreft: forekomst, overlevelse

Kvalitetsstudier - https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Janus-serumbank/Kvalitetssikring-/

Chip Påvirkning av hemolyse på utvalgte serumkomponenter

Deltakelse i nasjonale og internasjonale konsortier

Biobank Norge

Norwegian Prostate Cancer Biomarker Consortium

Nordic biobank forum

Endogenous Hormones & Prostate Cancer Collaborative Group

Utvalgte publikasjoner

Hektoen HH, Robsahm TE, Andreassen BK, Stenehjem JS, Axcrona K, Mondul A, Gislefoss RE (2020)
“Vitamin D, Vitamin D binding protein and risk of Bladder Cancer: a case control study” (submitted)

Hektoen HH, Robsahm TE, Andreassen BK, Stenehjem JS,  Gislefoss RE (2020) ”Livsstilsassosierte faktorer og risiko for blærekreft – en kohortstudie fra Norge ” Best Practice Nordic (accepted)

Hektoen HH, Robsahm TE, Andreassen BK, Stenehjem JS, Axcrona K, Mondul A, Gislefoss RE (2020)
“Lifestyle associated factors and risk of urinary bladder cancer: A prospective cohort study from Norway”
Cancer Med, 9 (12), 4420-4432
DOI 

Rounge TB, Lauritzen M, Erlandsen SE, Langseth H, Holmen OL, Gislefoss RE (2019 )
“Ultralow amounts of DNA from long-term archived serum samples produce quality genotypes”.  
Eur J Hum Genet. 2020 Apr;28(4):521-524, Epub 2019 Nov 12. 
DOI

Gislefoss RE, Stenehjem JS, Hektoen HH, Andreassen BK, Langseth H, Axcrona K, Weiderpass E, Mondul A, Robsahm TE (2018)
“Vitamin D, obesity and leptin in relation to bladder cancer incidence and survival: prospective protocol study”
BMJ Open, 8 (3), e019309
DOI 

Gislefoss RE, Lauritzen M, Langseth H, Mørkrid L. (2017) 
"Effect of multiple freeze-thaw cycles on selected biochemical serum components”. Clin Chem Lab Med. 2017 Jun 27;55(7):967-973.
DOI

Hjerkind KV, Gislefoss RE, Tretli S, Nystad W, Bjørge T, Engeland A, Meyer HE, Holvik K, Ursin G, Langseth, H (2017)
"Cohort Profile Update: The Janus Serum Bank Cohort in Norway"
International Journal of Epidemiology, 2017, 1–8.
DOI

Langseth H,Gislefoss RE, Martinsen JI, Dillner J, Ursin G. (2016) 
"Cohort Profile: The Janus Serum Bank Cohort in Norway." 
Int J Epidemiol. 2016. Epub. Apr 10. 
DOI