Randi E. Gislefoss

Randi Gislefoss har arbeidet med biobankbasert forskning siden 1995.

Hun har ansvar for kvalitetssikringsarbeidet i Janusbanken og har publisert flere kvalitetsstudier.

Gislefoss er interessert i tidlig markører og livsstilsrelaterte risikofaktorer ved blærekreft, prostatakreft og ovariekreft.

Hun er med i flere nasjonale og internationale consortier: Biobank Norge, Norwegian Prostate Cancer Biomarker Consortium, Nordic biobank forum and Endogenous Hormones & Prostate Cancer Collaborative Group

Bakgrunn

Randi Gislefoss avla doktorgraden sin ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, i 2010, med avhandlingen “Quality aspects of long-term stored samples- Studies in the Janus Serum Bank of Norway”.

Prosjekter

Sammenhengen mellom overvekt, vitamin D og leptin og blærekreft: forekomst, overlevelse

Chip Påvirkning av hemolyse på utvalgte serumkomponenter