Paula Berstad

Paula Berstad er forsker ved Tarmscreeningseksjonen.

Hun forsker på betydningen av kosthold og livsstil i forebygging av kreft, spesielt tarmkreft.

Hun er opptatt av hvordan deltagernes livsstil skal tas til hensyn ved tarmscreening slik at denne livsstilsrelaterte sykdommen best mulig kan forebygges gjennom et optimalt screeningprogram.

Bakgrunn

Berstad er utdannet ernæringsfysiolog. Hun la sin doktorgrad om fettmetabolisme og risiko for hjerte- og karsykdommer ved Universitetet i Oslo i 2003.

Hun har jobbet som forsker innen kreft- og ernæringsepidemiologi ved Universitetet i Oslo, Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Telemark.

Hun har også undervist i samfunnsernæring ved Høgskolen i Akershus.

Prosjekter

Livsstil og tarmkreft

Psykologiske effekter av screening