Paula Berstad

Paula Berstad forsker på forebygging av kreft med spesiell fokus på tarmkreft og tarmkreftscreening. Hun er opptatt av hvordan kosthold og livsstil skal tas til hensyn ved tarmscreening slik at denne livsstilsrelaterte sykdommen best mulig kan forebygges gjennom et optimalt screeningprogram. Hun er involvert i flere forskningsprosjekter som omhandler tarmkreftscreening, kosthold og livsstil. Berstad er utdannet ernæringsfysiolog. Hun ga sin doktorgrad om fettmetabolisme og risiko for hjerte- og karsykdommer ved Universitetet i Oslo i 2003. Hun har jobbet som postdoktor og forsker innen kreft- og ernæringsepidemiologi ved Universitetet i Oslo, Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Telemark. Hun har også undervist i samfunnsernæring ved Høgskolen i Akershus.

Paula Berstad forsker på forebygging av kreft med spesiell fokus på tarmkreft og tarmkreftscreening. Hun er opptatt av hvordan kosthold og livsstil skal tas til hensyn ved tarmscreening slik at denne livsstilsrelaterte sykdommen best mulig kan forebygges gjennom et optimalt screeningprogram.

prosjektet CRCbiome undersøker hun og medarbeidere sammenhenger mellom kosthold, livsstil, tarmbakterier og forstadier til tarmkreft.

Berstads forskning omfatter også prosjekter hvor hun og medarbeidere undersøker i befolkningsstudier om endringer i livsstil påvirker fremtidig kreftrisiko.

Hun er i tillegg involvert i forskning på ikke-deltagelse i tarmkreftscreening og tiltak for å påvirke innvandrernes deltagelse i kreftscreening.

Berstad er utdannet ernæringsfysiolog. Hun ga sin doktorgrad om fettmetabolisme og risiko for hjerte- og karsykdommer ved Universitetet i Oslo i 2003.

Hun har jobbet som postdoktor og forsker innen kreft- og ernæringsepidemiologi ved Universitetet i Oslo, Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Telemark.

Hun har også undervist i samfunnsernæring ved Høgskolen i Akershus.

Knudsen MD, Botteri E, Holme Ø, Hjartåker A, Song M, Thiis-Evensen E, Norvard ER, Schult AL, Randel KR, Hoff G, Berstad P.
Association between lifestyle and site-specific advanced colorectal lesions in screening with faecal immunochemical test and sigmoidoscopy.
Dig Liver Dis. Dig Liver Dis. 2021 Mar;53(3):353-359.
DOI https://doi.org/10.1016/j.dld.2020.11.021,
PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33309513/

Knudsen MD, Hoff G, Tidemann-Andersen I, Bodin GE, Øvervold S, Berstad P.
Public Awareness and Perceptions of Colorectal Cancer Prevention: a Cross-Sectional Survey.
J Cancer Educ 2020 Feb 28 (Online ahead of print).
DOI https://doi.org/10.1007/s13187-020-01721-5, PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32112366/

Knudsen MD, Hjartåker A, Robb KA, de Lange T, Hoff G, Berstad PImproving Cancer Preventive Behaviors: A Randomized Trial of Tailored Lifestyle Feedback in Colorectal Cancer Screening.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2018:27(12):1442-9.
DOI https://doi.org/10.1158/1055-9965.epi-18-0268, PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30389802/

Botteri E, de Lange T, Tonstad S, Berstad P.
Exploring the effect of a lifestyle intervention on cancer risk: 43-year follow-up of the randomized Oslo diet and antismoking study.
J Intern Med 2018:284(3):282-91.
DOI https://doi.org/10.1111/joim.12765, PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29790221/

Knudsen MD, Hjartåker A, Olsen MKE, Hoff G, de Lange T, Bernklev T, Berstad P.
Changes in health behavior one-year after testing negative at a colorectal cancer screening – a randomized controlled study.
Eur J Cancer Prev 2018:27(4):316-22.
DOI https://doi.org/10.1097/cej.0000000000000328, PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27824661/

Kirkøen B, Berstad P, Botteri E, Dalén E, Nilsen JA, Hoff G, de Lange T, Bernklev T.
Acceptability of two colorectal cancer screening tests: Pain as a key determinant in sigmoidoscopy.
Endoscopy 2017:49(11);1075-86.
DOI https://doi.org/10.1055/s-0043-117400, PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28938500/

Berstad P, Botteri E, Larsen IK, Løberg M, Kalager M, Holme Ø, Bretthauer M, Hoff G.
Lifestyle changes at middle-age and risk of total mortality: A population-based prospective cohort study.
J Epidemiol Comm Health 2017;17:59-66.
DOI https://doi.org/10.1136/jech-2015-206760, PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27312250/

Knudsen MD, Berstad P, Hjartåker A, Gulichsen EH, Hoff G, de Lange T, Bernklev T, Botteri E.
Lifestyle predictors for discontinuation and outcome in the 2nd round of fecal immunochemical test in colorectal cancer screening.
Br J Cancer 2017:117(4):461-9.
DOI https://doi.org/10.1038/bjc.2017.189, PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28704841/

Knudsen MD, de Lange T, Botteri E, Nguyen DH, Evensen H, Steen CB, Hoff G, Bernklev T, Hjartåker A, Berstad P.
Favorable lifestyle before diagnosis associated with lower risk of screen-detected advanced colorectal neoplasisa.
World J Gastroenterol 2016:22(27):6276-86.
DOI https://doi.org/10.3748/wjg.v22.i27.6276, PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27468217/

Berstad P, Løberg M, Larsen IK, Kalager M, Holme Ø, Botteri E, Bretthauer M, Hoff G.
Long-term lifestyle changes after colorectal cancer screening: randomised controlled trial.
Gut 2015:64(8):1268-76.
DOI https://doi.org/10.1136/gutjnl-2014-307376, PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25183203/

Utvalgte medieklipp

Lars og Siri kom seg ut av sofaen: Kan vente å leve lenger - nrk.no

Ingen aner hvorfor vi har så mye tarmkreft i Norge - forskning.no  

Tarmkreft kobles til velstand og livsstil - animalia

Derfor er hjertevennlig mat bra for oss - KK

Unik norsk studie viser at kostholdsendringer påvirker kreftrisiko -forskning.no

Livsstilsendringer i godt voksen alder har stor effekt - Kreftregisteret

Dobbelgevinst av sunt kosthold; mindre kreft og mindre hjerte/kar-sykdom - Kreftregisteret