Olaf Johan Hartmann-Johnsen, cand. med.

Stipendiat, Registeravdelingen

E-post Olaf.Johan.Hartmann-Johnsen@kreftregisteret.no
Telefon 22 92 88 83

Forskningsinteresser

Kreftformer:
Bryst

Tema:
Norsk brystkreftregister (NBCR)
Kvalitetsindikatorer


Publikasjoner:

PubMed

 

 

Generelt om spørsmål til Kreftregisteret

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk tar derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende. Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen tlf: 800 57 338 (800 KREFT)
Tilbake til Forskere ved Kreftregisteret