Markus Knudsen

Markus arbeider med forskning om livsstil og tarmkreft, hvordan tarmscreening kan påvirke deltakernes livsstil, hvordan tarmscreening kan tilpasses deltakernes risikoprofil og hvordan tarmscreening kan brukes til å forbedre deltakernes livsstil.

Ved Kreftregisteret forsker Markus på sammenheng mellom livsstil og deltakelse på tarmscreening, sammenheng mellom livsstil, tarmkreft og forstadier til tarmkreft.

I samarbeid med Avdeling for ernæring ved Universitet i Oslo utvikler Markus et digitalt spørreskjema om kosthold som skal testes innen det nasjonale tarmscreeningsprogrammet.

I samarbeid med Harvard University i Boston forsker Markus med data fra Nurses’ Health Study og Health Professionals Follow-up Study. Her undersøker han effekten av endoskopiscreening på livsstil og hvordan livsstil kan brukes til å persontilpasse tarmscreening.

Bakgrunn

Markus har bakgrunn som Master i human ernæring fra Københavns universitet, hvor han gjorde masteroppgaven i samarbeid med Kræftens bekæmpelse i Danmark og Sveriges landbruksuniversitet i Uppsala.

Markus var forskningsassistent ved Avdeling for ernæring, Universitet i Oslo før han han tok sin doktorgrad i ernæringsepidemiologi ved Universitetet i Oslo, Sykehuset Telemark og tarmkreftscreeningseksjonen ved Kreftregisteret.

Prosjekter

Markus jobber som postdoktor på prosjektet Persontilpasset tarmscreening

Utvalgte publikasjoner

Knudsen MD, Hjartåker A, Robb K, de Lange, Hoff G, Berstad P.
Improving cancer prevention behaviours: a randomized trial of tailored lifestyle feedback in colorectal cancer screening.  
(Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prev
2018  Dec;27(12):1442-1449.) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30389802/

 

Knudsen MD, Berstad P, Hjartåker A, Gulichsen EH, Hoff G, de Lange T, Bernklev T, Botteri E.
Lifestyle predictors for discontinuation and outcome in the 2nd round of fecal immunochemical test in colorectal cancer screening.
Br J Cancer
2017:117(4):461-469
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28704841/

 

Knudsen MD, Hjartåker A, Olsen MKE, Hoff G, de Lange T, Bernklev T, Berstad P.
Changes in health behavior one-year after testing negative at a colorectal cancer screening – a randomized controlled study.
Eur J Cancer Prev 2017: January 5. Epub ahead of print.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27824661/