Mari Nygård

Mari Nygård startet i Kreftregisteret i 2001, først som forsker og senere som avdelingsleder for forskningsavdelingen. Mari er utdannet lege fra Universitetet i Tartu, Estland og avla i 2001 sin doktorgrad i epidemiologi ved Universitetet i Tampere, Finland. Hun forsker i hovedsak på HPV og HPV-relaterte kreftformer, inkludert livmorhalskreft og forebygging av livmorhalskreft. Hun bidrar aktivt i utformingen av den nasjonale livmorhalskreftforebyggingen og fungerer som rådgiver for Verdens helseorganisasjon i arbeidet med å eliminere livmorhalskreft globalt. 

 

Nygård er utdannet lege fra Universitetet i Tartu, Estland.

I 2001 avla hun sin doktorgrad i Epidemiologi ved Universitetet i Tampere, Finland.

Hun har tidligere jobbet som forsker ved det Nasjonale Folkehelseinstituttet i Finland, gjesteforsker ved Lawrence Livermore National Security og vært tilknyttet Universitetet i Tartu, Estland som gjesteprofessor innen Epidemiologi.

Nygård har vært tilknyttet Kreftregisteret siden 2001

Mari Nygård leder forskningsavdelingen på Kreftregisteret. Hun forsker i hovedsak på HPV og HPV-relaterte kreftformer, inkludert livmorhalskreft og forebygging av livmorhalskreft. Hun er i tillegg opptatt av persontilpasset kreftforebygging og har forsket på bruk av risikostratifisering i forebygging av livmorhalskreft.

Nygård er en aktiv bidragsyter i utformingen av den nasjonale livmorhalskreftforebyggingen. Som medlem, og senere leder, av Arbeidsgruppe for innføring av HPV-test i primærscreening mot livmorhalskreft har hun bidratt til å skape skiftet fra cytologi til HPV-test som primær screeningsmetode i Norge.

Nygård fungerer som rådgiver for Verdens helseorganisasjon i arbeidet med å eliminere livmorhalskreft globalt.

Hun har også konsultert med helsepolitiske myndigheter i Estland, Romania og Gansu, Kina om forebygging av livmorhalskreft. Blant de internasjonale prosjektene Nygård er involvert i, er et samarbeid med legemiddelfirmaet MSD hvor helseregisterdata brukes for å analysere langtidseffekten av HPV-vaksine.

Nygård er i tillegg opptatt av å fremme de forskningsmulighetene som den norske helseinfrastrukturen gir, og har vært en forkjemper for økt tilgang til bruk av biobanker og helseregistre.

 

Se liste over alle publikasjoner i ORCID lenken i sidefeltet på denne siden

Kjaer SK, Nygård M, Sundström K, Munk C, Berger S, Dzabic M, Fridrich KE, Waldstrøm M, Sørbye SW, Bautista O, Group T, Luxembourg A (2021)
Long-term effectiveness of the nine-valent human papillomavirus vaccine in Scandinavian women: interim analysis after 8 years of follow-up
Hum Vaccin Immunother, 1-7
DOI 10.1080/21645515.2020.1839292, PubMed 33326342

Goncalves A, Soper B, Nygård M, Nygård JF, Ray P, Widemann D, Sales AP (2020)
Improving five-year survival prediction via multitask learning across HPV-related cancers
PLoS One, 15 (11), e0241225
DOI 10.1371/journal.pone.0241225, PubMed 33196642

Nygård M, Hansen BT, Kjaer SK, Hortlund M, Tryggvadóttir L, Munk C, Lagheden C, Sigurdardottir LG, Campbell S, Liaw KL, Dillner J (2020)
Human papillomavirus genotype-specific risks for cervical intraepithelial lesions
Hum Vaccin Immunother
DOI 10.1080/21645515.2020.1814097, PubMed 32990181

Soper BC, Nygård M, Abdulla G, Meng R, Nygård JF (2020)
A hidden Markov model for population-level cervical cancer screening data
Stat Med, 39 (25), 3569-3590
DOI 10.1002/sim.8681, PubMed 32854166

Kjaer SK, Nygård M, Sundström K, Dillner J, Tryggvadottir L, Munk C, Berger S, Enerly E, Hortlund M, Ágústsson ÁI, Bjelkenkrantz K, Fridrich K, Guðmundsdóttir I, Sørbye SW, Bautista O, Group T, Luxembourg A, Marshall JB, Radley D, Yang YS, Badshah C, Saah A (2020)
Final analysis of a 14-year long-term follow-up study of the effectiveness and immunogenicity of the quadrivalent human papillomavirus vaccine in women from four nordic countries
EClinicalMedicine, 23, 100401
DOI 10.1016/j.eclinm.2020.100401, PubMed 32637895

Orumaa M, Kjaer SK, Dehlendorff C, Munk C, Olsen AO, Hansen BT, Campbell S, Nygård M (2020)
The impact of HPV multi-cohort vaccination: Real-world evidence of faster control of HPV-related morbidity
Vaccine, 38 (6), 1345-1351
DOI 10.1016/j.vaccine.2019.12.016, PubMed 31917039

Hansen BTKjaer SKArnheim-Dahlström LLiaw KLJuul KEThomsen LTFrederiksen KElfström KMMunk CNygård M (2019)
Age at first intercourse, number of partners and sexually transmitted infection prevalence among Danish, Norwegian and Swedish women: estimates and trends from nationally representative cross-sectional surveys of more than 100 000 women
Acta Obstet Gynecol Scand
DOI 10.1111/aogs.13732, PubMed 31529491

Drolet, M., Benard, E., Perez, N., Brisson, M., & Group, Boily MC, Ali H, Baldo V, Brassard P, Brotherton JML, Callander D, Checchi M, Chow EP, Cocchio S, Dalianis T, Deeks SL, Dehlendorff C, Donovan B, Fairley CK, Flagg EW, Gargano JW, Garland SM, Grün N, Hansen BT, Harrison C, Herweijer E, Imburgia TM, Johnson AM, Kahn JA, Kavanagh K, Kjaer SK, Kliewer EW, Liu B, Machalek DA, Markowitz L, Mesher D, Munk C, Niccolai L, Nygård M, Ogilvie G, Oliphant G, Pollock KG, Jesús M, Smith MA, Steben M, Söderlund-Strand A, Sonnenberg P, Sparen P, Tanton C, Wheeler CM, Woestenberg PJ, Yu BN. Population-level impact and herd effects following the introduction of human papillomavirus vaccination programmes: updated systematic review and meta-analysis
Lancet 2019;394(10197):497-509
DOI: 10.1016/S0140-6736(19)30298-3

Kreimer ARFerreiro-Iglesias ANygard MBender NSchroeder LHildesheim ARobbins HAPawlita MLangseth HSchlecht NFTinker LFAgalliu ISmoller SWNess-Jensen EHveem KD'Souza GVisvanathan KMay BUrsin GWeiderpass EGiles GGMilne RLCai QBlot WJZheng W et al. (2019)
Timing of HPV16-E6 antibody seroconversion before OPSCC: findings from the HPVC3 consortium
Ann Oncol30 (8)1335-1343
DOI 10.1093/annonc/mdz138, PubMed 31185496