Mari Nygård

Mari Nygård leder gruppe for HPV-basert epidemiologisk forskning. Hun forsker i hovedsak på HPV og HPV-relaterte kreftformer, inkludert livmorhalskreft og forebygging av livmorhalskreft. Hun er i tillegg opptatt av persontilpasset kreftforebygging og har forsket på bruk av risikostratifisering i forebygging av livmorhalskreft.

Nygård er en aktiv bidragsyter i utformingen av den nasjonale livmorhalskreftforebyggingen. Som medlem, og senere leder, av Arbeidsgruppe for innføring av HPV-test i primærscreening mot livmorhalskreft har hun bidratt til å skape skiftet fra cytologi til HPV-test som primær screeningsmetode i Norge.

Nygård fungerer som rådgiver for Verdens helseorganisasjon i arbeidet med å eliminere livmorhalskreft globalt.

Hun har også konsultert med helsepolitiske myndigheter i Estland, Romania og Ganzu, China om forebygging av livmorhalskreft. Blant de internasjonale prosjektene Nygård er involvert i, er et samarbeid med legemiddelfirmaet MSD hvor helseregisterdata brukes for å analysere langtidseffekten av HPV-vaksine.

Nygård er i tillegg opptatt av å fremme de forskningsmulighetene som den norske helseinfrastrukturen gir, og har vært en forkjemper for økt tilgang til bruk av biobanker og helseregistre.

Bakgrunn

Nygård er utdannet lege fra Universitetet i Tartu, Estland.

I 2001 avla hun sin doktorgrad i Epidemiologi ved Universitetet i Tampere, Finland.

Hun har tidligere jobbet som forsker ved det Nasjonale Folkehelseinstituttet i Finland, gjesteforsker ved Lawrence Livermore National Security og vært tilknyttet Universitetet i Tartu, Estland som gjesteprofessor innen Epidemiologi.

Nygård har vært tilknyttet Kreftregisteret siden 2001

Prosjekter

Prosjekter:
Biomarkører for HPV
Hvorfor utvikler noen forstadier seg til livmorhalskreft?
Langtidsoppfølging av HPV-vaksinen
SVEIP - Skolevaksinasjonseffekt i Populasjonen
Screeningatferd og sykdom blant opportunistisk vaksinerte kvinner
Kartlegging av medfødte misdannelser hos barn eksponert for Gardasil i fosterlivet
Vaksinasjonseffekt: Kjønnsvortetrender i Norge
Forebyggende tiltak mot livmorhalskreft: Forbedring av masseundersøkelsen og innvirkning av HPV-vaksine, kvinners livsstil og helse
Hjemmetest i kampen mot livmorhalskreft (SESAM)
Celleprøve til alle
Forbedring av masseundersøkelsen mot livmorhalskreft
Regionale forskjeller i livmorhalskreft i Norge
Persontilpasset screening mot livmorhalskreft
Fight HPV og bekjemp livmorhalskreft!
Equalscreen: Økt oppmøte og mindre sosial ulikhet i screening mot livmorhalskreft
HPV-biobanken

 

 

Utvalgte publikasjoner

Se Maris publikasjoner på PubMed