Kristina Kjærheim

Kristina Kjærheim arbeider i hovedsak med spørsmål vedrørende yrkeseksponering og kreftrisiko, og er/har vært involvert i rekke norske, nordiske og internasjonale studier på feltet. Kjærheim er nasjonalt ansvarlig for NOCCA (Nordic Occupational CAncer study), ett langvarig nordisk samarbeid basert på kobling av yrkesinformasjon fra de nasjonale folketellingene og kreftdata fra kreftregistrene i de respektive land. I samarbeid med Statens Strålevern leder Kjærheim den norske delen av en stor europeisk studie av mulig kreftrisiko blant barn og unge etter CT-undersøkelser. Et annet av Kjærheims arbeidsområder er studier for å utdype kunnskapen om årsaker til kreft i munn, svelg, strupe og spiserør. Kjærheim er utdannet Cand.med. fra Universitetet i Oslo, spesialist i arbeidsmedisin, dr.med. fra Universitetet i Oslo (alkohol og kreftrisiko i hotell- og restaurantbransjen).

Kristina Kjærheim arbeider i hovedsak med spørsmål vedrørende yrkeseksponering og kreftrisiko, og er/har vært involvert i rekke norske, nordiske og internasjonale studier på feltet.

Kjærheim er nasjonalt ansvarlig for NOCCA (Nordic Occupational CAncer study), ett langvarig nordisk samarbeid basert på kobling av yrkesinformasjon fra de nasjonale folketellingene og kreftdata fra kreftregistrene i de respektive land. Dette er den største studien om yrke og kreftrisiko noensinne publisert internasjonalt, og har bidratt med ny kunnskap med betydning for regulering og vern på arbeidsplassen.

Blant de pågående prosjektene er også et internasjonalt samarbeid om kreftrisiko i landbruket, hvor eksponering for ulike pesticider og risiko for kreft i blod, lymfe og benmarg blir studert.

Nasjonalt er undersøkelsen Kreftrisiko blant brannmenn som gjennomføres i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt og nær kontakt med de deltakende brannetatene mest aktuell.

I samarbeid med Statens Strålevern leder Kjærheim den norske delen av en stor europeisk studie av mulig kreftrisiko blant barn og unge etter CT-undersøkelser. Fokus her er i første rekke risiko for leukemi og hjernesvulst.

Et annet av Kjærheims arbeidsområder er studier for å utdype kunnskapen årsaker til kreft i munn, svelg, strupe og spiserør. I tillegg til alkohol og tobakk er fokus på infeksjon med phumant papillomavirus (HPV) og genetiske/epigenetiske forhold.

Utdannelse:

Cand.med. Universitetet i Oslo, spesialist i arbeidsmedisin, dr.med. Universitetet i Oslo (alkohol og kreftrisiko i hotell- og restaurantbransjen).