Kristin Ranheim Randel

Forsker

Arbeidsoppgaver/interesser:
Kristin er ansatt som rådgiver i tarmscreeningseksjonen hvor hun jobber med planlegging av Nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft samt kvalitetssikring, overvåking og gjennomføring av pilotprosjekt for tarmscreening i Norge.

Kristin er engasjert i forskning og kvalitetsforbedring innen screening og endoskopi. Andre interessefelt er helseinformatikk og utvikling av dataassistert deteksjon for endoskopi.

Utdannelse/Bakgrunn:
Kristin er utdannet lege fra Universitetet i Bergen (2009) og er under spesialisering i fordøyelsessykdommer og generell indremedisin.

I perioden 2011-2016 ansatt som screeninglege i pilotprosjektet mot tarmkreft ved Sykehuset Østfold.

Fra 2015 har Kristin jobbet deltid med doktorgrad innen tarmscreening, finansiert via Helse Sør-Øst.

Prosjekter:
Pilot på et nasjonalt screeningprogram.

Utvalgte publikasjoner:
CRISTIN: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=684661