Kristin Ranheim Randel

Kristin er ansatt som rådgiver i tarmscreeningseksjonen hvor hun jobber med planlegging av Nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft samt kvalitetssikring, overvåking og gjennomføring av pilotprosjekt for tarmscreening i Norge.

Kristin er engasjert i forskning og kvalitetsforbedring innen screening og endoskopi.

Andre interessefelt er helseinformatikk og utvikling av dataassistert deteksjon for endoskopi.

Bakgrunn

Kristin er utdannet lege fra Universitetet i Bergen (2009) og er under spesialisering i fordøyelsessykdommer og generell indremedisin.

I perioden 2011-2016 ansatt som screeninglege i pilotprosjektet mot tarmkreft ved Sykehuset Østfold.

Fra 2015 har Kristin jobbet deltid med doktorgrad innen tarmscreening, finansiert via Helse Sør-Øst.

Prosjekter

Pilot på et nasjonalt screeningprogram.