Kristin Ranheim Randel

Kristin Ranheim Randel er leder for Tarmscreeningseksjonen og prosjektleder for Tarmscreeningpiloten.

Som leder av seksjonen jobber Randel med planlegging av det nasjonale Tarmscreeningprogrammet som startet utrullingen i mai 2022.

Hun har også ansvar for gjennomføring og overvåkning av pilotprosjektet for tarmscreening -  en stor randomisert studie som ble startet i 2012.

Randel er engasjert i forskning og kvalitetsforbedring innen tarmscreening og endoskopi.

Bakgrunn

Randel er utdannet lege fra Universitetet i Bergen (2009) og har blant annet jobbet som endoskopør i pilotprosjektet ved Sykehuset Østfold og som medisinskfaglig rådgiver i Tarmscreeningseksjonen.

I 2021 disputerte Randel med avhandlingen «Faecal testing or sigmoidoscopy for colorectal cancer screening? Baseline results from a randomised trial» ved UiO.

Prosjekter

Pilot på et nasjonalt screeningprogram.