Hanne Stensheim

Postdoktor, Forskningsavdelingen

Arbeidsoppgaver/interesser:

Hanne Stensheim forsker primært på problemstillinger knyttet til kreft og graviditet, men har også jobbet med kliniske studier. Hun er tilknyttet forskningsavdelingen, og er nå prosjektleder for en studie med det populærvitenskapelige navnet «Kreft og graviditet – hva vet vi og hva tror vi?» Studien undersøker mors helse ved svangerskap etter kreft, prognose for kvinner som har fått brystkreft under eller kort tid etter graviditet, og om det er bedre prognose for kvinner med brystkreft om de tidligere har hatt svangerskapsforgiftning. Hun deltar også i andre prosjekter som handler om graviditetsnær kreft, både nasjonale og internasjonale. Hun er medlem av International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy (INCIP) som jobber med å oppdatere kunnskapsfronten om kreft og graviditet.

 

Utdannelse/Bakgrunn:

Hanne Stensheim studerte medisin ved Umeå Universitet, Sverige, og har etter endt turnustjeneste arbeidet som lege flere år ved onkologisk avdeling ved Radiumhospitalet og Ullevål, samt et år i allmennpraksis. Som kliniker er hun spesielt interessert i palliasjon, samt kreft i relasjon til fertilitet og graviditet.

Hun disputerte ved Medisinsk Fakultet ved Universitetet i Oslo i 2014, med avhandlingen «A registry-based study of cancer and reproduction —fertility after cancer, outcomes in the offspring, and survival of pregnancy-associated cancer”.

 

Prosjekter:

Kreft og graviditet – hva tror vi og hva vet vi? 

Utvalgte publikasjoner

 

Habberstad R, Frøseth TCS, Aass N, Abramova T, Baas T, Mørkeset ST, Caraceni A, Laird B, Boland JW, Rossi R, Garcia-Alonso E, Stensheim H, Loge JH, Hjermstad MJ, Bjerkeset E, Bye A, Lund JÅ, Solheim TS, Vagnildhaug OM, Brunelli C, Damås JK, Mollnes TE, Kaasa S, Klepstad P (2018)
The Palliative Radiotherapy and Inflammation Study (PRAIS) - protocol for a longitudinal observational multicenter study on patients with cancer induced bone pain
BMC Palliat Care, 17 (1), 110
DOI 10.1186/s12904-018-0362-9, PubMed 30266081

Froehlich K, Stensheim H, Markert UR, Turowski G (2018)
Breast carcinoma in pregnancy with spheroid-like placental metastases-a case report
APMIS, 126 (5), 448-452
DOI 10.1111/apm.12827, PubMed 29665170

 

Loibl S, Schmidt A, Gentilini O, Kaufman B, Kuhl C, Denkert C, von Minckwitz G, Parokonnaya A, Stensheim H, Thomssen C, van Calsteren K, Poortmans P, Berveiller P, Markert UR, Amant F (2015)
Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients
JAMA Oncol, 1 (8), 1145-53
DOI 10.1001/jamaoncol.2015.2413, PubMed 26247818

 

Stensheim H, Klungsøyr K, Skjaerven R, Grotmol T, Fosså SD (2013)
Birth outcomes among offspring of adult cancer survivors: a population-based study
Int J Cancer, 133 (11), 2696-705
DOI 10.1002/ijc.28292, PubMed 23729011

 

Stensheim H, Cvancarova M, Møller B, Fosså SD (2011)
Pregnancy after adolescent and adult cancer: a population-based matched cohort study
Int J Cancer, 129 (5), 1225-36
DOI 10.1002/ijc.26045, PubMed 21387311