Hanne Stensheim, cand. med.

Stipendiat
 
 

Forskningsseksjon

E-post
Telefon
Hanne.Stensheim@kreftregisteret.no
Besøksadresse

Kreftregisteret
Ullernchausseen 64
0379 Oslo
Postadresse

Kreftregisteret
PB 5313 Majorstuen
0304 Oslo
Forskningsinteresser: Publikasjoner:

Kreftformer:
Bryst
Eggstokk
Føflekkreft(Malignt melanom)
Hjerne
Leukemi
Livmorhals
Lymfomer 
Skjoldbruskkjertel
Testikkel

Tema:
Overlevelse for kvinner som får påvist kreft under graviditet eller like etter en graviditet, og for kvinner som blir gravide etter kreft

Fertilitetsrater for tidligere kreftpasienter

Fødselsutfall for barn som blir født av tidligere kreftpasienter

 
 
 

Generelt om spørsmål til Kreftregisteret

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk tar derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende. Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen tlf: 800 57 338 (800 KREFT)
Tilbake til Forskere ved Kreftregisteret