Hanne Stensheim

Hanne Stensheim forsker primært på problemstillinger knyttet til kreft og graviditet, men har også jobbet med kliniske studier.

Hun er tilknyttet Etiologisk gruppe ved Forskningsavdelingen, og er nå prosjektleder for en studie med det populærvitenskapelige navnet «Kreft og graviditet – hva vet vi og hva tror vi?»

Studien undersøker mors helse ved svangerskap etter kreft, prognose for kvinner som har fått brystkreft under eller kort tid etter graviditet, og om det er bedre prognose for kvinner med brystkreft om de tidligere har hatt svangerskapsforgiftning.

Hun deltar også i andre prosjekter som handler om graviditetsnær kreft, både nasjonale og internasjonale.

Hun er medlem av INCIP, International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy, som jobber med å oppdatere kunnskapsfronten om kreft og graviditet.

Bakgrunn

Hanne Stensheim studerte medisin ved Umeå Universitet, Sverige, og har etter endt turnustjeneste arbeidet som lege flere år ved onkologisk avdeling ved Radiumhospitalet og Ullevål (begge OUS), samt et år i allmennpraksis.

Som kliniker er hun spesielt interessert i palliasjon, samt kreft i relasjon til fertilitet og graviditet.

Hun disputerte ved Medisinsk Fakultet ved Universitetet i Oslo i 2014, med avhandlingen «A registry-based study of cancer and reproduction —fertility after cancer, outcomes in the offspring, and survival of pregnancy-associated cancer”.

Prosjekter

Kreft og graviditet – hva tror vi og hva vet vi?

Vitenskapelig tittel: «A registry-based study of cancer and reproduction —fertility after cancer, outcomes in the offspring, and survival of pregnancy-associated cancer”.

Samarbeidspartnere

Ragnhild Sørum Falk, statistiker, Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE), OUS/UiO

Annetine Staff, professor UiO og overlege og forskningsleder, Kvinneklinikken, OUS

Kari Klungsøyr, professor UiB, overlege Medisinsk Fødselsregister, FHI

Rebecca Troisi, staff scientist, National Cancer Institute, USA
Penelope Howard, associate professor, Emory University, USA

Kathleen C. Hartnett, PhD-student, Emory University, USA

Anna Johansson, Karolinska Institutet, Sverige

Leif Åge Strand, Institutt for Militærmedisinsk Epidemiologi, Forsvarets Sanitet, Sessvollmoen, Norge

Anna Johansson, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB), Karolinska Institutet, Sverige

Lene Mellemkjær, Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter,  Danmark

Utvalgte publikasjoner

Diseases of the Breast during Pregnancy and Lactation (book chapter) «Epidemiology of Pregnancy Associated Breast Cancer» Springer 2020,  Johansson A.L.V, Stensheim H

Epidemiology (book chapter) Textbook of Cancer in Pregnancy, ESGO 2017, Stensheim H, Johansson A https://eacademy.esgo.org/esgo/#!*menu=5*browseby=2*sortby=1*media=11*label=17057

Ivaretakelse av pårørende (bokkapitel) Palliasjon – nordisk lærebok, 3. utg. Red. Stein Kaasa og Jon Håvard Loge, Gyldendal, Oslo 2016, Hanne Stensheim, Marianne J. Hjermstad og Jon Håvard Loge

Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O, Kaufman B, Kuhl C, Denkert C, von Minckwitz G, Parokonnaya A, Stensheim H, Thomssen C, van Calsteren K, Poortmans P, Berveiller P, Markert UR, Amant F. JAMA Oncol. 2015

Cause-specific survival for women diagnosed with cancer during pregnancy or lactation: a registry-based cohort study. Stensheim H, Møller B, van Dijk T, Fosså SD. J Clin Oncol. 2009

 

Hanne Stensheims publikasjoner i Pubmed