Geir Hoff

Initiativtaker og leder for flere studier på tarmkreftscreening og kvalitetsforbedring.

Kommunikasjon og formidling av forskning

Bakgrunn

1971: Mb.Ch.B. fra Faculty of Medicine, University of Glasgow, Scotland, U.K.

1971: Cand. Med., Universitetet I Oslo. 1986: dr. med., Universitetet i Oslo.

Geir Hoff er indremedisiner og spesialist i fordøyelsessykdommer.

Han var avdelingsoverlege ved medisinsk avdeling Sykehuset Telemark da han ble bedt om å starte NORCCAP-prosjektet (se nedenfor).

Siden da er det blitt mer og mer forskning, kvalitetsutvikling, prosjektplanlegging og -drift og lite klinikk.

Prosjekter

  • Telemark polyp study no 1 (TPS-1) 1981: Første randomisert studie på sigmoidoskopiscreening for forebygging av tarmkreft. Utbytte: Studien viste at denne type screening er praktisk mulig å gjennomføre. To doktorgrader og 24 vitenskapelige originalpublikasjoner.
  • NORCCAP studien i Oslo og Telemark 1999-2001. Egentlig en oppdimensjonert versjon av TPS-1 studien, men med en rekke delstudier. Første (og hittil eneste) storskala randomiserte studie med sigmoidsoskopiscreening på et uselektert befolkningsutvalg (trukket rett fra folkeregisteret). Utbytte: Studien har bidratt sterkt til kunnskap om screening. 12 doktorgrader og 55 vitenskapelige originalpublikasjoner.
  • Pilot på et nasjonalt tarmscreeningprogram 2012 -?(pågående) (Bowel Cancer Screening in Norway (BCSN) pilot): Dette er også en randomisert studie på screening av et uselektert befolkningsutvalg, men med randomisering mellom to screeningmetoder – sigmoidoskopiscreening og screening for usynlig blod i avføringen. Utbytte: I likhet med NORCCAP-studien (som også var en pilot på et nasjonalt screengprogram) har denne studien lagt grunnen for det politiske vedtaket å starte et nasjonalt tarmscreeningprogram i 2019. 2 doktorgrader og 8 vitenskapelige originalarbeider
  • Gastronet – fra 2003: Et prosjekt for kvalitetsforbedring av mage-tarm-undersøkelser – først og fremst koloskopier med særlig fokus på pasientene erfaringer. Status som nasjonalt kvalitetsregister fra 2012. Utbytte: Noe bedring av smerteopplevelse ved koloskopi, men ikke så bra som ønsket. 7 doktorgrader og 40 vitenskapelige originalpublikasjoner.  
  • Egen spalte i Telemarksavisa (ca. 70.000 lesere daglig): Geir Hoff har hatt en egen ukentlig spalte «Forskning og sånt….» siden januar 2018. Hensikten er først og fremst å spre kunnskap og interesse om forskning.