Espen Enerly

Forsker, seksjon for etiologisk kreftforskning

Arbeidsoppgaver/interesser:

Espen Enerly har vært ansatt som forsker ved Kreftregisteret siden 2010 har. Han tilhørte Gruppe for epidemiologisk HPV-forskning frem til 2019 hvor han primært forsket på langtidsoppfølging av HPV-vaksinerte kvinner.

I senere tid har han hatt ansvar for å bedre tilrettelegge for forskningssamarbeid mellom Kreftregisteret og legemiddelindustrien.

Utdannelse/Bakgrunn:

Enerly startet sin karriere med å genmodifiserte planter og bananfluer på laboratoriet ved Universitetet i Oslo, noe som resulterte i gradene Cand. scient og Dr. scient.

Fasinasjonen for gener som ikke lager proteiner (RNA-gener) ble herved vekket, og interessen for å bedre forstå dette genomisk ble videreutviklet gjennom et opphold ved Institute of Bioinformatics (A*STAR, Singapore), og flere år på Radiumhospitalet, der han jobbet med brystkreft.

Enerly disputerte ved Biologisk fakultet, Universitetet i Oslo i 2003 med avhandlingen «Gene profiling using comparative and reverse genetics»

Prosjekter:

RECEIPT - Helsetjenestekostnader og behandlingsmønstre hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft

INSPIRE – automatisk innrapportering av kreftmedikamenter

SVEIP – undersøkelse av HPV-utbredelse blant unge kvinner

LTFU – Langtidsoppfølgelse av studiedeltakere vaksinert med ulike typer HPV-vaksiner

 

 

Duties / Arbeidsoppgaver

Espen Enerly har vært ansatt som forsker ved Kreftregisteret siden 2010 har, hvor han tilhører Gruppe for epidemiologisk HPV-forskning. Her har han primært forsket på langtidsoppfølging av HPV-vaksinerte kvinner. I senere tid har han også jobbet for å bedre tilrettelegge for forskningssamarbeidet mellom Kreftregisteret og legemiddelindustrien. Han er prosjektleder for INcreaSe PharmaceutIcal Reporting (INSPIRE), som har som målsetting å bedre rapporteringen av legemiddelbruk i kreftbehandling, og prosjektet fokuserer i første omgang på lungekreft.

Utdannelse / bakgrunn

Enerly startet sin karriere med å genmodifiserte planter og bananfluer på laboratoriet ved Universitetet i Oslo, noe som resulterte i gradene Cand. scient og Dr. scient. Fasinasjonen for gener som ikke lager proteiner (RNA-gener) ble herved vekket, og interessen for å bedre forstå dette genomisk ble videreutviklet gjennom et opphold ved Institute of Bioinformatics (A*STAR, Singapore), og flere år på Radiumhospitalet, der han jobbet med brystkreft. Enerly disputerte ved Biologisk fakultet, Universitetet i Oslo i 2003 med avhandlingen «Gene profiling using comparative and reverse genetics»

Projects

INSPIRE – automatisk innrapportering av kreftmedikamenter Sveip – undersøkelse av HPV-utbredelse blant unge kvinner LTFU – Langtidsoppfølgelse av studiedeltakere vaksinert med ulike typer HPV-vaksiner