Espen Enerly

Espen Enerly har vært ansatt som forsker ved Kreftregisteret siden 2010 har, hvor han tilhører Seksjon for molekylær epidemiologi og infeksjoner. Her jobber han først og fremst innen farmakoepidemiologi.

Han jobber først og fremst med å få Kreftregisterets data harmonisert til OMOP-datamodellen og få igangsatt forskning som benytter OMOP.

Han jobber også med prosjektet INcreaSe PharmaceutIcal Reporting (INSPIRE), som har som målsetting å bedre rapporteringen av legemiddelbruk i kreftbehandling.

I senere årene har han også jobbet for å bedre tilrettelegge for forskningssamarbeidet mellom Kreftregisteret og legemiddelindustrien (lenke).

Bakgrunn

Enerly startet sin karriere med å genmodifiserte planter og bananfluer på laboratoriet ved Universitetet i Oslo, noe som resulterte i gradene Cand. scient og Dr. scient.

Fascinasjonen for gener som ikke lager proteiner (RNA-gener) ble herved vekket, og interessen for å bedre forstå dette genomisk ble videreutviklet gjennom et opphold ved Institute of Bioinformatics (A*STAR, Singapore), og flere år på Radiumhospitalet, der han jobbet med brystkreft.

Ved Kreftregisteret har han forsket på farmakoepidemiologi, først relatert til HPV-vaksinering, og senere relatert til kreftlegemidler.  

Enerly disputerte ved Biologisk fakultet, Universitetet i Oslo i 2003 med avhandlingen «Gene profiling using comparative and reverse genetics»

Prosjekter

Bruk av datamodellen OMOP

OMOP-EHDEN  - Harmonisering av kreftregisteret kjernevariabler til OMOP

FLORENCE: kunstig intelligens-løsning til bruk ved kreftoperasjoner 

BlueBerry

INSPIRE – automatisk innrapportering av kreftmedikamenter

Helsetjenestekostnader og behandlingsmønstre hos pasienter med lokal, avansert og metastatisk ikke-småcellet lungekreft

Avsluttede prosjekter:

AI-løsning til bruk ved kreftoperasjoner

Sveip – undersøkelse av HPV-utbredelse blant unge kvinner 

LTFU – Langtidsoppfølgelse av studiedeltakere vaksinert med ulike typer HPV-vaksiner