Espen Enerly

Espen Enerly startet som forsker i Kreftregisteret i 2010. Espen har en doktorgrad i biologi fra Universitetet i Oslo i 2003 hvor han forsvarte avhandlingen "Gene profiling using comparative and reverse genetics". Han jobber først og fremst med harmonisering av Kreftregisterets data til OMOP datamodellen og igangsetting av forskning som benytter OMOP. Han jobber også med INSPIRE prosjektet som har mål om bedre legemiddelbruk-rapportering i kreftbehandling. Espen har overordnet ansvarlig for tilrettelegging av forskningssamarbeid mellom Kreftregisteret og legemiddelindustrien. 

 

Espen Enerly startet sin karriere med å genmodifiserte planter og bananfluer på laboratoriet ved Universitetet i Oslo, noe som resulterte i gradene Cand. scient og Dr. scient.

Fascinasjonen for gener som ikke lager proteiner (RNA-gener) ble herved vekket, og interessen for å bedre forstå dette genomisk ble videreutviklet gjennom et opphold ved Institute of Bioinformatics (A*STAR, Singapore), og flere år på Radiumhospitalet, der han jobbet med brystkreft.

Ved Kreftregisteret har han forsket på farmakoepidemiologi, først relatert til HPV-vaksinering, og senere relatert til kreftlegemidler.  

Enerly disputerte ved Biologisk fakultet, Universitetet i Oslo i 2003 med avhandlingen «Gene profiling using comparative and reverse genetics»

Enerly har vært ansatt som forsker ved Kreftregisteret siden 2010 har, hvor han tilhører Seksjon for molekylær epidemiologi og infeksjoner. Her jobber han først og fremst innen farmakoepidemiologi.

Han jobber først og fremst med å få Kreftregisterets data harmonisert til OMOP-datamodellen og få igangsatt forskning som benytter OMOP.

Han jobber også med prosjektet INcreaSe PharmaceutIcal Reporting (INSPIRE), som har som målsetting å bedre rapporteringen av legemiddelbruk i kreftbehandling.

I senere årene har han også jobbet for å bedre tilrettelegge for forskningssamarbeidet mellom Kreftregisteret og legemiddelindustrien. Les mer om Kreftregisteret som tilrettelegger for helsenæringen.

Taskén K, Russnes HEG, Aas E, Bjørge L, Blix ES; CONNECT Public–Private Partnership Consortium; Enerly E, Fagereng GL, Flobak Å, Gilje B, Gjertsen BT, Guren TK, Heix J, Hovig E, Hovland R; InPreD-Norway and National Molecular Tumor Board Consortium; IMPRESS-Norway Consortium; Lønning PE, Meza-Zepeda LA, Mæhle PM, Nilsen HL, Thoresen SØ, Widerberg K, Smeland S, Helland Å. A national precision cancer medicine implementation initiative for Norway. Nat Med. 2022 May;28(5):885-887. doi: 10.1038/s41591-022-01777-4. PMID: 35513529.

Helland Å, Andersen KK, Myklebust TÅ, Johannesen TB, Aarøe J, Enerly E. EGFR-mutation testing and TKI treatment patterns in locally advanced and metastatic NSCLC in Norway - A nationwide retrospective cohort study. Cancer Treat Res Commun. 2022;33:100636. doi: 10.1016/j.ctarc.2022.100636. Epub 2022 Sep 16. PMID: 36155129.

Enerly, E. , Holmstrøm, L. , Skog, A. , Knudsen, K.O. , Nygård, J.F. , Møller, B. and Ursin, G. 2021. INSPIRE: A new opportunity for cancer pharmacoepidemiology research. Norsk Epidemiologi. 29, 1-2 (Aug. 2021). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v29i1-2.4043.

Enerly E, Berger S, Kjær SK, Sundström K, Campbell S, Tryggvadóttir L, Munk C, Hortlund M; Thomas Group. Electronic address: thomas_group@merck.com; Joshi A, Saah AJ, Nygård M. Use of real-world data for HPV vaccine trial follow-up in the Nordic region. Contemp Clin Trials. 2020 May;92:105996. doi: 10.1016/j.cct.2020.105996. Epub 2020 Apr 1. PMID: 32247041.

Enerly E, Flingtorp R, Christiansen IK, Campbell S, Hansen M, Myklebust TÅ, et al. (2019) An observational study comparing HPV prevalence and type distribution between HPV-vaccinated and -unvaccinated girls after introduction of school-based HPV vaccination in Norway. PLoS ONE 14(10): e0223612. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223612

Enerly E, Bonde J, Schee K, Pedersen H, Lönnberg S, Nygård M. Self-Sampling for Human Papillomavirus Testing among Non-Attenders Increases Attendance to the Norwegian Cervical Cancer Screening Programme. PLoS One. 2016 Apr 13;11(4):e0151978. doi: 10.1371/journal.pone.0151978. PMID: 27073929; PMCID: PMC4830596.

Rounge TB, Furu K, Skotheim RI, Haugen TB, Grotmol T, Enerly E. Profiling of the small RNA populations in human testicular germ cell tumors shows global loss of piRNAs. Mol Cancer. 2015 Aug 12;14:153. doi: 10.1186/s12943-015-0411-4. PMID: 26265322; PMCID: PMC4533958.

Nygård M, Saah A, Munk C, Tryggvadottir L, Enerly E, Hortlund M, Sigurdardottir LG, Vuocolo S, Kjaer SK, Dillner J. Evaluation of the Long-Term Anti-Human Papillomavirus 6 (HPV6), 11, 16, and 18 Immune Responses Generated by the Quadrivalent HPV Vaccine. Clin Vaccine Immunol. 2015 Aug;22(8):943-8. doi: 10.1128/CVI.00133-15. Epub 2015 Jun 17. PMID: 26084514; PMCID: PMC4519713.

Enerly E, Olofsson C, Nygård M. Monitoring human papillomavirus prevalence in urine samples: a review. Clin Epidemiol. 2013;5:67-79. doi: 10.2147/CLEP.S39799. Epub 2013 Mar 12. Erratum in: Clin Epidemiol. 2013 Sep 18;5:371. PMID: 23516174; PMCID: PMC3600937.

Enerly E, Bray F, Mellem C, Hansen BT, Kjølberg G, Dahl T, Johannesen TB, Nygård M. Quality assessment of the registration of vulvar and vaginal premalignant lesions at the Cancer Registry of Norway. Acta Oncol. 2012 Jan;51(1):45-50. doi: 10.3109/0284186X.2011.624545. Epub 2011 Nov 2. PMID: 22047060; PMCID: PMC3251004.