Espen Enerly

Espen Enerly har vært ansatt som forsker ved Kreftregisteret siden 2010 har, hvor han tilhører Gruppe for epidemiologisk HPV-forskning. Her har han primært forsket på langtidsoppfølging av HPV-vaksinerte kvinner.

I senere tid har han også jobbet for å bedre tilrettelegge for forskningssamarbeidet mellom Kreftregisteret og legemiddelindustrien.

Han er prosjektleder for INcreaSe PharmaceutIcal Reporting (INSPIRE), som har som målsetting å bedre rapporteringen av legemiddelbruk i kreftbehandling, og prosjektet fokuserer i første omgang på lungekreft.

Bakgrunn

Enerly startet sin karriere med å genmodifiserte planter og bananfluer på laboratoriet ved Universitetet i Oslo, noe som resulterte i gradene Cand. scient og Dr. scient.

Fasinasjonen for gener som ikke lager proteiner (RNA-gener) ble herved vekket, og interessen for å bedre forstå dette genomisk ble videreutviklet gjennom et opphold ved Institute of Bioinformatics (A*STAR, Singapore), og flere år på Radiumhospitalet, der han jobbet med brystkreft.

Enerly disputerte ved Biologisk fakultet, Universitetet i Oslo i 2003 med avhandlingen «Gene profiling using comparative and reverse genetics»

Prosjekter

INSPIRE – automatisk innrapportering av kreftmedikamenter

LTFU – Langtidsoppfølgelse av studiedeltakere vaksinert med ulike typer HPV-vaksiner

Avsluttede prosjekter:

Sveip – undersøkelse av HPV-utbredelse blant unge kvinner 

 

PubMed

Espen on LinkedIn

Espen on ResearchGate