Edoardo Botteri

Edoardo Botteri er biostatistiker og epidemiolog. Hans hovedinteresser er kolorektal- og brystkreftscreening, risikofaktorer og overlevelse. Botteri har en master i biostatistikk og eksperimentell statistikk og Ph.D. i biomedisinsk statistikk. Som farmakoepidemiolog er han interessert i å studere assosiasjoner mellom ikke-kreftmedisiner med risiko for kreft, samt prognosen etter kreftdiagnose.

Pilot på et nasjonalt screeningprogram.

Koloskopi eller test for blod i avføringen for screening mot tarmkreft: En sammenlignende effektstudie i det norske tarmscreeningprogrammet.

Assosiasjon mellom aspirin, metformin og beta-blokkere med forekomst og overlevelse av kolorektal- og brystkreft.

Botteri E, Støer NC, Sakshaug S, Graff-Iversen S, Vangen S, Hofvind S, Ursin G, Weiderpass E.
Menopausal hormone therapy and risk of melanoma: Do estrogens and progestins have a different role?
Int J Cancer. 2017 Nov 1;141(9):1763-1770

Knudsen MD, Berstad P, Hjartåker A, Gulichsen EH, Hoff G, de Lange T, Bernklev T, Botteri E.
Lifestyle predictors for non-participation and outcome in the second round of faecal immunochemical test in colorectal cancer screening.
Br J Cancer. 2017 Aug 8;117(4):461-469.

Botteri E, Ferrari P, Roswall N, Tjønneland A, Hjartåker A, Huerta JM, Fortner RT, Trichopoulou A, Karakatsani A, La Vecchia C, Pala V, Perez-Cornago A, Sonestedt E, Liedberg F, Overvad K, Sánchez MJ, Gram IT, Stepien M, Trijsburg L, Börje L, Johansson M, Kühn T, Panico S, Tumino R, Bueno-de-Mesquita HBA, Weiderpass E.
Alcohol consumption and risk of urothelial cell bladder cancer in the European prospective investigation into cancer and nutrition cohort.
Int J Cancer. 2017 Nov 15;141(10):1963-1970.

Botteri E, Munzone E, Rotmensz N, Cipolla C, De Giorgi V, Santillo B, Zanelotti A, Adamoli L, Colleoni M, Viale G, Goldhirsch A, Gandini S.
Therapeutic effect of β-blockers in triple-negative breast cancer postmenopausal women.
Breast cancer research and treatment. 2013;140(3):567-75.

Botteri E, Iodice S, Bagnardi V, Raimondi S, Lowenfels AB, Maisonneuve P. Smoking and colorectal cancer: A meta-analysis.
JAMA - Journal of the American Medical Association. 2008;300(23):2765-78.