Bo Terning Hansen

Forsker

Arbeidsoppgaver/interesser:
Bo Terning Hansen er forsker i Gruppe for epidemiologisk HPV-forskning, og arbeider med problemstillinger knyttet til HPV vaksinering og forebygging av livmorhalskreft.

Han forsker på epidemiologi og helseatferd, inkludert risikofaktorer for HPV-relatert sykdom og bruk av screening- og vaksinetilbud.

Utdannelse/Bakgrunn:
Bo er biolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo i 2001.

Han har arbeidet ved Kreftregisteret siden 2008.

Prosjekter:
Selvtatt livmorhalsprøve (Equalscreen): https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/Epidemiologisk-forskning-HPV/equalscreen/
Peniskreft: https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/Epidemiologisk-forskning-HPV/peniskreft/
Livsstil og helse: https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/Epidemiologisk-forskning-HPV/Kvinners-livsstil/Om-studien-Kvinners-livsstil---forskning-om-livsstil-virus-og-kreft/
Regionale forskjeller i livmorhalskreft?: https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/Epidemiologisk-forskning-HPV/regionale-forskjeller/
Vaksine og medfødte misdannelser: https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/Epidemiologisk-forskning-HPV/Kartlegging-av-medfodte-misdannelser-hos-barn-eksponert-for-Gardasil-i-fosterlivet/
Opportunistisk HPV vaksinering: https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/Epidemiologisk-forskning-HPV/screeningatferd-og-sykdom-blant-opportunistisk-vaksinerte/
Kjønnsvorter: https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/Epidemiologisk-forskning-HPV/vaksinasjonseffekt-kjonnsvortetrender-i-norge/
Langtids oppfølging av HPV vaksinerte: https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/Epidemiologisk-forskning-HPV/ltfu/

 

Utvalgte publikasjoner/Lenker/sosiale medier/medieklipp:

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Bo_Hansen