Bjørn Møller

Bjørn Møller ble ansatt som statistiker i Kreftregisteret i 1997. Han har siden 2007 ledet Registeravdelingen. Avdelingen har tre seksjoner (Register, Dataflyt og Analyse- og forskning) og en medisinsk faggruppe. Møller har en master i statistikk (hovedfag) fra 1997 fra Matematisk Institutt, UIO. Han har videre en doktorgrad i epidemiologi (2004) fra det Medisinske fakultetet, UIO. Han har veiledet 8 phd/ post.docs og er medforfatter på over 120 vitenskapelige artikler. Møller er involvert i en rekke forskningsprosjekter, og har en stor interesse for utvikling og anvendelse av metoder for å analysere forekomst, mortalitet og overlevelse av kreft. Han har jobbet mye med alder-periode-kohort-modeller for analyser av observerte og fremskrevne kreft-trender, les mer om Norpred Software her.

Bjørn Møller ble ansatt som statistiker i Kreftregisteret i 1997. Han har siden 2007 ledet Registeravdelingen. Avdelingen har tre seksjoner (Register, Dataflyt og Analyse- og forskning) og en medisinsk faggruppe. 

Møller er involvert i en rekke forskningsprosjekter, og har en stor interesse for utvikling og anvendelse av metoder for å analysere forekomst, mortalitet og overlevelse av kreft. Han har jobbet mye med alder-periode-kohort-modeller for analyser av observerte og fremskrevne kreft-trender, les mer om Norpred Software her.

Et annet sentralt område er kreftoverlevelse, hvor Møller både deltar i nasjonale prosjekter for sammenligning av kreftoverlevelse. Dette inkluderer prosjekter som anvender og utvikler mål for å kunne sammenligne kreftoverlevelse mellom ulike grupper/land med ulik grad av dødelighet av andre årsaker. 

Møller har også mye erfaring fra prosjekter som kobler nasjonale registre og blant annet på betydningen av bosted, sosioøkonomisk status og komorbiditet for behandling og overlevelse.

Møller har en master i statistikk (hovedfag) fra 1997 fra Matematisk Institutt, UIO. Han har videre en doktorgrad i epidemiologi (2004) fra det Medisinske fakultetet, UIO. Han jobbet som statistiker på Forskningsavdelingen i Kreftregisteret fra 1997-2005, som nestleder ved Registeravdelingen fra 2005-2007 og som leder av avdelingen fra 2007. Han har veiledet 8 phd/ post.docs og er medforfatter på over 120 vitenskapelige artikler. 

Liste over publikasjoner fra PubMed

Bray F and Møller B. (2006) Predicting the future burden of cancer, Nat. Rev. Cancer 6, 63-74.

Skyrud KD, Bray F, Eriksen MT, Nilssen Y, Møller B (2016). Regional variations in cancer survival: impact of tumour stage, socioeconomic status, comorbidity, and type of treatment in Norway, Int J Cancer 138 (9):2190-2200

Myklebust, TA, Aagnes B, Møller B (2016). An empirical comparison of methods for predicting net survival. Cancer Epidemiol 42:133-139.

Nilssen Y, Strand TE, Fjellbirkeland L, Bartnes K, Møller B. (2016). Lung cancer survival in Norway, 1997-2011: from nihilism to optimism. The European respiratory journal 47, 275-287.

Kvåle R, Myklebust TA, Engholm G, S. Heinavaara, Wist E, Møller B (2017). Prostate and breast cancer in four Nordic countries: A comparison of incidence and mortality trends across countries and age groups 1975-2013. Int J Cancer. 141, 2228-2242.

Lambert PC, Andersson TM, Rutherford MJ, Myklebust TA, Møller B (2020). Reference-adjusted and standardized all-cause and crude probabilities as an alternative to net survival in population-based cancer studies. Int J Epidemiol. 49, 1614-1623

Heikkilä R, Myklebust TÅ, Møller B (2021). Regional variation in cancer survival in Norway. Cancer epidemiology 75, 102038.

Møller B, Jerm MB, Larønningen S, Johannesen TB, Seglem AH, Larsen IK, Myklebst TÅ, (2021). The validity of cancer information on death certificates in Norway and the impact of death certificate initiated cases on cancer incidence and survival. Cancer epidemiology 75, 102023.

Nilssen Y, Brustugun OT, Eriksen MT, Guren MG, Haug ES, Naume B, Schlichting E, Møller B (2022). Compliance with recommended cancer patient pathway timeframes and choice of treatment differed by cancer type and place of residence among cancer patients in Norway in 2015–2016. BMC Cancer 22 (1):220.

Myklebust TÅ, Aagnes B, Nilssen Y, Rutherford M, Lambert PC, Andersson TML, Johansson ALV, Dickman PW, Møller B (2023). Improving communication of cancer survival statistics—feasibility of implementing model-based algorithms in routine publications. British Journal of Cancer [Online ahead of print]