Bettina Kulle Andreassen

Forsker, Forskningsavdelingen

Arbeidsoppgaver/interesser:

Bettina jobber på flere prosjekter innen farmakoepidemiologi, som ved bruk av avanserte statistiske og epidemiologiske metoder, utforsker sammenhengen mellom legemiddelbruk og kreftrisiko eller kreftutfall. I en stor «register-screeningstudie» ble nettopp alle kombinasjoner av reseptbelagte legemidler og kreftformer analysert. Bettina er også interessert i urologiske kreftformer og veileder for en postdoc og flere PhD-studenter i kliniskorienterte registerstudier, med fokus på sykdomsprosessen (behandling, progresjon, overlevelse) hos blærekreftpasienter og bruk av nyere legemidler i kreftbehandling for metastaserende prostatakreftpasienter. Fra før av har Bettina mye erfaring fra genetisk og epigenetisk epidemiologiske studier.

Bettina sitter i handlingsplangruppe for blære- og urotelkreft i Helsedirektoratet.

 

Utdannelse/bakgrunn:

Bettina er utdannet statistiker (PhD) fra universitetet i Göttingen, Tyskland. Før hun startet på Kreftregisteret i 2015, jobbet hun som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

 

Prosjekter:

Sykdomsforløp hos blærekreftpasienter

Ny kreftbehandling og overlevelse  

Legemidelbruk og kreft

 

Utvalgte publikasjoner/medieklipp:

Hvorfor holder alle kjeft om blærekreft? Aftenposten viten, 10. mai 2017

Derfor kan blærekreft være mer dødelig for kvinner Forskning.no

 

Andreassen BK, Støer NC, Martinsen JI, Ursin G, Weiderpass E, Thoresen GH, Debernard KB, Karlstad Ø, Pottegard A, Friis S (2019) Identification of potential carcinogenic and chemopreventive effects of prescription drugs: a protocol for a Norwegian registry-based study BMJ Open, 9 (4), e028504 DOI 10.1136/bmjopen-2018-028504, PubMed 30962244 

Page CM, Vos L, Rounge TB, Harbo HF, Andreassen BK (2018)
Assessing genome-wide significance for the detection of differentially methylated regions Stat Appl Genet Mol Biol, 17 (5) DOI 10.1515/sagmb-2017-0050, PubMed 30231014 

LeBlanc M, Zuber V, Thompson WK, Andreassen OA, Schizophrenia and Bipolar Disorder Working Groups of the Psychiatric Genomics Consortium, Frigessi A, Andreassen BK (2018) A correction for sample overlap in genome-wide association studies in a polygenic pleiotropy-informed framework BMC Genomics, 19 (1), 494 DOI 10.1186/s12864-018-4859-7, PubMed 29940862 

Andreassen BK, Grimsrud TK, Haug ES (2018). Bladder cancer survival: Women better off in the long run. Eur J Cancer 95:52-58.  DOI 10.1016/j.ejca.2018.03.001 PubMed 29635144 

Andreassen BK, Myklebust TÅ, Haug ES. Crude mortality and loss of life expectancy of patients diagnosed with urothelial carcinoma of the urinary bladder in Norway. Scand J Urol. 2017 Feb;51(1):38-43. 2017 Feb;51(1):38-43. DOI 10.1080/21681805.2016.1271354PubMed 28084860

 

Se alle publikasjoner