Bettina Kulle Andreassen

Bettina Kulle Andreassen startet i Kreftregisteret i 2015. Hun jobber på flere prosjekter innen farmakoepidemiologi, som ved bruk av avanserte statistiske og epidemiologiske metoder, utforsker sammenhengen mellom legemiddelbruk og kreftrisiko eller kreftutfall. Andreassen sitter i handlingsplangruppe for blære- og urotelkreft i Helsedirektoratet. Hun er også representert i Kreftregisterets styre og i styret for Janus Serumbank. Andreassen er utdannet statistiker (PhD) fra universitetet i Göttingen, Tyskland.

Bettina jobber på flere prosjekter innen farmakoepidemiologi, som ved bruk av avanserte statistiske og epidemiologiske metoder, utforsker sammenhengen mellom legemiddelbruk og kreftrisiko eller kreftutfall. 

I en stor «register-screeningstudie» ble nettopp alle kombinasjoner av reseptbelagte legemidler og kreftformer analysert.

Bettina er også interessert i urologiske kreftformer og veileder for en postdoc og flere PhD-studenter i kliniskorienterte registerstudier, med fokus på sykdomsprosessen (behandling, progresjon, overlevelse) hos blærekreftpasienter og bruk av nyere legemidler i kreftbehandling for metastaserende prostatakreftpasienter.

Fra før av har Bettina mye erfaring fra genetisk og epigenetisk epidemiologiske studier.

Bettina sitter i handlingsplangruppe for blære- og urotelkreft i Helsedirektoratet.

Hun er også representert i Kreftregisterets styre og i styret for Janus Serumbank.  

Bettina er utdannet statistiker (PhD) fra universitetet i Göttingen, Tyskland.

Før hun startet på Kreftregisteret i 2015, jobbet hun som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Publikasjoner:

Støer NC, Botteri E, Thoresen GH, Karlstad Ø, Weiderpass E, Friis S, Pottegård A, Andreassen BK (2020)
Drug Use and Cancer Risk: A Drug-Wide Association Study (DWAS) in Norway
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev (in press)
DOI 10.1158/1055-9965.EPI-20-1028, PubMed 33144282 

Blindheim A, Fosså S, Babigumira R, Myklebust TÅ, Haug E, Arum CJ, Andreassen BK (2020)
T1 bladder cancer in Norway: treatment and survival
Scand J Urol, 54 (5), 370-375
DOI 10.1080/21681805.2020.1803401, PubMed 32783590

Andreassen BK, Støer NC, Martinsen JI, Ursin G, Weiderpass E, Thoresen GH, Debernard KB, Karlstad Ø, Pottegard A, Friis S (2019) Identification of potential carcinogenic and chemopreventive effects of prescription drugs: a protocol for a Norwegian registry-based study BMJ Open, 9 (4), e028504 DOI 10.1136/bmjopen-2018-028504, PubMed 30962244 

LeBlanc M, Zuber V, Thompson WK, Andreassen OA, Schizophrenia and Bipolar Disorder Working Groups of the Psychiatric Genomics Consortium, Frigessi A, Andreassen BK (2018) A correction for sample overlap in genome-wide association studies in a polygenic pleiotropy-informed framework BMC Genomics, 19 (1), 494 DOI 10.1186/s12864-018-4859-7, PubMed 29940862 

Andreassen BK, Grimsrud TK, Haug ES (2018). Bladder cancer survival: Women better off in the long run. Eur J Cancer 95:52-58.  DOI 10.1016/j.ejca.2018.03.001 PubMed 29635144 

Se alle publikasjoner

Media:

To millioner nordmenn med i ny registerstudie Dagensmedisin.no 

Hvorfor holder alle kjeft om blærekreft? Aftenposten viten, 10. mai 2017

Derfor kan blærekreft være mer dødelig for kvinner Forskning.no