Bettina Kulle Andreassen

Bettina jobber på flere prosjekter innen farmakoepidemiologi, som ved bruk av avanserte statistiske og epidemiologiske metoder, utforsker sammenhengen mellom legemiddelbruk og kreftrisiko eller kreftutfall.

I en stor «register-screeningstudie» ble nettopp alle kombinasjoner av reseptbelagte legemidler og kreftformer analysert.

Bettina er også interessert i urologiske kreftformer og veileder for en postdoc og flere PhD-studenter i kliniskorienterte registerstudier, med fokus på sykdomsprosessen (behandling, progresjon, overlevelse) hos blærekreftpasienter og bruk av nyere legemidler i kreftbehandling for metastaserende prostatakreftpasienter.

Fra før av har Bettina mye erfaring fra genetisk og epigenetisk epidemiologiske studier.

Bettina sitter i handlingsplangruppe for blære- og urotelkreft i Helsedirektoratet.

Hun er også representert i Kreftregisterets styre og i styret for Janus Serumbank.  

Bakgrunn

Bettina er utdannet statistiker (PhD) fra universitetet i Göttingen, Tyskland.

Før hun startet på Kreftregisteret i 2015, jobbet hun som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Prosjekter

Sykdomsforløp hos blærekreftpasienter

Ny kreftbehandling og overlevelse  

Legemidelbruk og kreft

Utvalgte publikasjoner

Støer NC, Botteri E, Thoresen GH, Karlstad Ø, Weiderpass E, Friis S, Pottegård A, Andreassen BK (2020)
Drug Use and Cancer Risk: A Drug-Wide Association Study (DWAS) in Norway
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev (in press)
DOI 10.1158/1055-9965.EPI-20-1028, PubMed 33144282 

Blindheim A, Fosså S, Babigumira R, Myklebust TÅ, Haug E, Arum CJ, Andreassen BK (2020)
T1 bladder cancer in Norway: treatment and survival
Scand J Urol, 54 (5), 370-375
DOI 10.1080/21681805.2020.1803401, PubMed 32783590

Andreassen BK, Støer NC, Martinsen JI, Ursin G, Weiderpass E, Thoresen GH, Debernard KB, Karlstad Ø, Pottegard A, Friis S (2019) Identification of potential carcinogenic and chemopreventive effects of prescription drugs: a protocol for a Norwegian registry-based study BMJ Open, 9 (4), e028504 DOI 10.1136/bmjopen-2018-028504, PubMed 30962244 

LeBlanc M, Zuber V, Thompson WK, Andreassen OA, Schizophrenia and Bipolar Disorder Working Groups of the Psychiatric Genomics Consortium, Frigessi A, Andreassen BK (2018) A correction for sample overlap in genome-wide association studies in a polygenic pleiotropy-informed framework BMC Genomics, 19 (1), 494 DOI 10.1186/s12864-018-4859-7, PubMed 29940862 

Andreassen BK, Grimsrud TK, Haug ES (2018). Bladder cancer survival: Women better off in the long run. Eur J Cancer 95:52-58.  DOI 10.1016/j.ejca.2018.03.001 PubMed 29635144 

Se alle publikasjoner

Utvalgte medieklipp

To millioner nordmenn med i ny registerstudie Dagensmedisin.no 

Hvorfor holder alle kjeft om blærekreft? Aftenposten viten, 10. mai 2017

Derfor kan blærekreft være mer dødelig for kvinner Forskning.no