Anna Lisa Schult

Forsker

Arbeidsoppgaver/interesser:
Anna Lisa Schult er PhD stipendiat ved tarmkreftscreeningseksjonen. Anna jobber med baselinedata fra screeningspiloten og er ellers særlig interessert i smertelindring under koloskopi.

I tillegg til å jobbe med doktorgraden er Anna ansatt som lege i spesialisering ved OUS, avdeling Ullevål.

Utdannelse/Bakgrunn:
Anna er utdannet lege fra RWTH Aachen, Tyskland og flyttet til Norge i 2007.

Hun har jobbet ved Sykehuset Innlandet, Elverum og Vestre Viken HF, Bærum sykehus før hun ble ansatt ved Kreftregisteret.

Før hun flyttet til Norge har hun tatt en tysk doktorgrad om nyrefibrose.

Prosjekter:
Tarmscreening-pilotprosjekt

Utvalgte publikasjoner:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schult+AL%5BAuthor%5D