Ansatte ved Kreftregisteret

Her finner du forskere og ansatte ved Kreftregisteret. Siden er under oppdatering.

Generelt om spørsmål til Kreftregisteret

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk tar derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen

Ansatte (alfabetisk)KontaktinformasjonVitenskaplige publikasjoner

Andreassen, Bettina Kulle
Forsker  

B.K.Andreassen@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 82

Høyoppløselig bilde

Berstad, Paula
Forsker  

Paula.Berstad@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 35

Høyoppløselig bilde

Botteri, Edoardo
Forsker  

Edoardo.Botteri@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 80

Høyoppløselig bilde

Enerly, Espen
Forsker  

espen.enerly@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 00

Høyoppløselig bilde

Gislefoss, Randi
Forsker

randi.gislefoss@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 85

Høyoppløselig bilde

Grimsrud, Tom K.
Forsker, overlege

tom.k.grimsrud@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 52

Høyoppløselig bilde

 

Grotmol, Tom
Overlege

tom.grotmol@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 29

Høyoppløselig bilde

 

Haldorsen, Tor
Forsker

tor.haldorsen@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 07

Høyoppløselig bilde

 

Hansen, Bo Terning
Forsker

bo.terning.hansen@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 39

Høyoppløselig bilde

Hartmann-Johnsen, Olaf Johan
Stipendiat

olaf.johan.hartmann-johnsen@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 83

 

 

Hoff, Geir
Forsker

geir.hoff@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 90

Høyoppløselig bilde

 

 

Hofvind, Solveig
Seksjonsleder

solveig.hofvind@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 28

Høyoppløselig bilde

 

 

Johannesen, Tom Børge
Overlege
Nestleder
Registeravdelingen
Leder
Medisinsk faggruppe

tom.borge.johannesen@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 16

Høyoppløselig bilde 

PubMed

 

Kjærheim, Kristina
Overlege
Nestleder
Forskningsavdelingen

kristina.kjaerheim@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 77

Høyppløselig bilde 

 

Knudsen, Markus
 

Markus.Knudsen@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 88

Høyoppløselig bilde

 

Langseth, Hilde
Forsker
Leder
Gruppe for biobank basert forskning - Janus serumbank

hilde.langseth@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 31

Høyoppløselig bilde 

 

Larsen, Inger Kristin
Forsker

inger.kristin.larsen@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 37

Høyoppløselig bilde 

Moshina, Nataliia
Stipendiat  

Nataliia.Moshina@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 77

Høyoppløselig bilde

 

 

Møller, Bjørn
Avdelingsleder
Registeravdelingen

bjorn.moller@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 63

Høyoppløselig bilde

 

Nilssen, Yngvar
Stipendiat
Registeravdelingen Forskningsseksjonen

yngvar.nilssen@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 03

 

Nygård, Jan F.
Avdelingsleder
Registerinformatikkavdelingen

jan.nygard@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 10

Høyoppløselig bilde
 

  
 

Nygård, Mari
Overlege
Leder
Gruppe for HPV-basert epidemiologisk forskning

mari.nygard@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 51

Høyoppløselig bilde

   

Paulsen, Torbjørn
Forsker (Bistilling)

torbjorn.paulsen@kreftregisteret.no

Telefon: 

Høyoppløselig bilde 

Ranheim, Kristin Randel
Stipendiat  

Kristin.Ranheim.Randel@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 89

Høyoppløselig bilde

Rounge, Trine
Forsker

Trine.Rounge@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 34

Høyoppløselig bilde

 

Robsahm, Trude Eid
Forsker

trude.eid.robsahm@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 32

Høyoppløselig bilde 

Schult, Anna Lisa
Stipendiat

Anna.Schult@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 94

Høyoppløselig bilde

PubMed

Stenehjem, Jo
Stipendiat

jo.stenehjem@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 86

Høyoppløselig bilde  

Strand, Trond-Eirik
Forsker

trond-eirik.strand@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 54

Høyoppløselig bilde 

 

Tretli, Steinar
Forsker  

steinar.tretli@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 84

Høyoppløselig bilde 

Ursin, Giske
Direktør

giske.ursin@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 01

Høyoppløselig bilde
 

Weiderpass, Elisabete
Overlege
Avdelingsleder
Forskningsavdelingen
Leder
Gruppe for etiologisk forskning

elisabete.weiderpass@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 09

Høyoppløselig bilde

Aina Helen Dahlen

Spesialkonsulent, Registeravdelingen

Ameli Tropé

Leder Livmorhalsprogrammet

Angelika Tysvær

Spesialkonsulent

Anita Jørgensen

Spesialrådgiver, Tarmcreeningseksjonen

Ann Helen Seglem

Seksjonsleder Registerseksjonen

Anne Kathrin Olsen Ertzaas

Spesialrådgiver, Mammografiprogrammet, Mammografiseksjonen

Birgit Engesæter

Rådgiver, Seksjon for Livmorhalsscreening

Bjarte Aagnes

Spesialrådgiver, Registeravdelingen

Bjørn Møller, cand. scient, dr. philos.

Forskningssjef, Leder, Registeravdelingen

Cecilie Løbak Hestmann

Rådgiver, Mammografiprogrammet, Mammografiseksjonen

Christine Mellem

Overlege/patolog

Dana Hashim

epidemiolog, Seksjon for Livmorhalsscreening

Ditte Staldgaard

Forskningsassistent

Elina Vinberg

Rådgiver, Forskningsavdelingen

Elisabete Weiderpass, MSc MD PhD

Avdelingsleder, Forskningsavdelingen, Leder, Gruppe for etiologisk forskning

Erik Natvig

Data Manager, Tarmscreeningseksjonen

Espen Enerly, dr. scient.

Forsker, gruppe for epidemiologisk HPV-forskning

Geir Hoff

Leder, Pilotprosjekt tarmkreftscreening

Gry Baadstrand Skare

Spesialrådgiver, Seksjon for Livmorhalsscreening

Gunhild Mangerud

Rådgiver, Mammografiseksjonen

Gunvor Aasbø

Postdoktor

Hilde Langseth, MsC, PhD

Forsker, Leder Gruppe for biobankbasert forskning - Janus serumbank

Håvard Thøgersen

Stipendiat, Registeravdelingen

Ida Holmseth Heien

Førstekonsulent

Inga Hatle

Førstekonsulent

Inger Berit Skaaret

Førstekonsulent, Seksjon for Livmorhalsscreening

Inger Kristin Larsen

Forsker, Registeravdelingen

Inger Kristin Larsen, cand. scient. PhD

Forsker, Registeravdelingen, Forskningsseksjonen

Ingrid Forberg

Spesialkonsulent

Ingunn Aune

Spesialkonsulent

Ingunn Herredsvela

Forskningsassistent

Ingunn Sivertsen

Forskningsassistent, Forskningsavdelingen

Jan F. Nygård, PhD

Avdelingsleder, Registerinformatikkavdelingen

Jo S Stenehjem

Postdoktor, Forskningsavdelingen, Gruppe for etiologisk forskning

Kaitlyn Tsuruda

Spesialkonsulent, Mammografiseksjonen

Karina Undem

Forskningsassistent

Katrine Damgaard Skyrud, cand. scient

Stipendiat, Registeravdelingen

Kirsti Grape

Førstekonsulent

Kirsti Vik Hjerkind

Post Doctoral Researcher, Department of registration

Kristin Oterholt Knudsen

Rådgiver/Kvalitetsregisteransvarlig

Kristin Pedersen

Spesialrådgiver, Mammografiseksjonen

Kristina Kjærheim, dr. med.

Overlege, Nestleder, Forskningsavdelingen

Kristina Kymre

Spesialkonsulent

Line Eide Solhaug

Førstekonsulent (Forskningsassistent), Forskningsavdelingen

Line Ragna Aakre Karlsson

Forskningsassistent

Linn Merete Åsli, cand. med.

Stipendiat, Forskningsseksjonen

Liv Thyssell

Seniorkonsulent

Madleen Orumaa

Forskningsassistent

Mari Nygård, MD PhD

Overlege, Leder, gruppe for HPV-basert epidemiologisk forskning

Marie Lilleborge

PostDoc, Mammografiprogrammet

Monica Silva

Spesialrådgiver/seksjonsnestleder Registerseksjonen

Morten Olsen

Spesialkonsulent, Mammografiprogrammet, Mammografiseksjonen

Nataliia Moshina

Stipendiat, mammografiseksjonen

Olaf Johan Hartmann-Johnsen, cand. med.

Stipendiat, Registeravdelingen

Paula Berstad

Colorectalscreeningseksjonen

Randi Waage

Rådgiver, Seksjon for Livmorhalsscreening

Sameer Bhargava

Doktorgradsstipendiat, Mammografiseksjonen

Silje Sagstad

Konsulent, Mammografiseksjonen

Silje Spinnangr Olsen

Førstekonsulent

Sinan Uğur Umu

Postdoktor, Forskningsavdelingen

Siri Larønningen

Spesialrådgiver

Siv Elisabeth Frøland

Spesialkonsulent

Sofie Sebuødegård

Rådgiver, Mammografiseksjonen

Solveig Hansen

Spesialkonsulent og gruppeansvarlig

Solveig Hofvind

Seksjonsleder, Mammografiprogrammet

Stein Aaserud

Statistiker, Registeravdelingen, Forskningsseksjonen

Stine Langbråten

Planlegger/Førstekonsulent, Tarmscreeningseksjonen

Tom Grotmol, dr. med.

Overlege, Gruppe for etiologisk forskning

Tom K. Grimsrud

Forsker, overlege Gruppe for etiologisk forskning

Tone Eggen

Rådgiver, Forskningsavdelingen

Tor Haldorsen, cand. real.

Forsker, Gruppe for etiologisk forskning

Torbjørn Paulsen, dr. med.

Forsker (bistilling), Medisinsk faggruppe

Trine Rounge

Forsker, Forskningsavdelingen

Trond-Eirik Strand, cand. med. PhD

Forsker (bistilling), Medisinsk faggruppe

Trude Eid Robsahm, dr. philos.

Forsker, Gruppe for etiologisk forskning

Wenche Melby

Mammografiprogrammet, Mammografiseksjonen

Yngvar Nilssen

75% postdoktor, 25% statistiker, Registeravdelingen

Øyvind Holme

Leder, tarmscreeningseksjonen

Åsne Sørlien Holen

Spesialkonsulent, Mammografiseksjonen